ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೧೫೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


(ಸಂಧಿ ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ ನಗೆಗಣ್ಯಳ ನನೆಯ ಸರಳ | ವಿಗಗಳ ವಿಂಗಳ ಮಗಳ | ಎಗನವಡೆದ ಕಣ್ಣಳ ಎಂಡುಣಿಗಳ ಮದನನ ಗೇಣಾ | ಪೊಗರ್ಗಳ ಪೊಳೆವಲರ್ಗಳ ಬೆಳ | ತಿಗೆಗಳ ಬೆಳರ್ದಾಮರೆಗಳ | ಸೊಗಯಿಪ ಸೊರ್ಕುಂಗಣ್ಣಳ ಸುದತಿಯರೀಕ್ಷಿಸಿದರೆ ನೃಪನ || ೫೪ ತಾವರೆ ತುಗಿದವೋಲೆ ಕನ್ನೆಯಲಿ | ಪೂವಲಿಗೆದ-ದಿಲಿ ಮಂಗಳ | ದಾವಣಿಗಟ್ಟಿದನೋಲೆ ಬೆ೦ಗಳ ಹದು ಹಸುಳೆಗಳ || ಲಾವಣಿಗೆಯ ಮುಸುಕಿದವೋಲೆ ಬಂಡುಣಿ | ದಾವಲ್ಪಿಂದೆಗಿ ದವೋ೮ ಕುವರನ | ಲಾವಣ್ಯಾಂಗಮನಡರ್ದುವು ಪುರಸತಿಗರ ಕಣ್ಣಳ ಬೆಳಗು | ೫೫ ಬರಿವಜ್ಞೆಯ ಪಳಿ ಕಿಂ ಕಂಡರಿಸಿದೆ | ಕರುವೆನೆ ಕಾರ್ಗಾಲದ ಕುಡುಮಿಂಚಿನ | ತಿರುಳಿಂ ತೀರಿಸಿ ತಿರ್ದಿದ ರೂ ಸೆನೆ ಪೂನಮುಂ ಕಡೆದಾ || ಪಂಚೆನೆ ಪಜ್ಞಳಿಸುವ ತಿಳುವಳಿಕಿನ | ಪರಲಿಂ ಚೀಲಣಿಸಿದ ಚಿತ್ರಮುವನೆ | ಕರಮೆಸದಂ ಭೂಪತಿ ಪುರಸತಿಯರ ಕಣ್ಣಳ ಕದಿರಿಂದ ||೫೬ ಮತೊರ್ವಳ $ಮಧುರಾಂಬಕಿದುರುವುದ | ವೆತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಿಸ ನಿಡಿಯುಲರ್ಗಳ | ತುತ್ತತುದಿದು ಬೆಳ್ಳಗೆರರುಂ ಮಿನುಗುವ ಕಿರಿಗಳನು | ಪತ್ನಿ ಪರಿಯಲಂಗಜನವನೀಶ್ವರ | ಸುತ್ತಮಿಕೆಯ ಚೆಲ್ವಂ ಕುಡು ಕೊಲೈನೆ | ನುತ್ತವೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಹಗರಿಟ್ಟಂದದಿ ಕಣ್ಣೆ ವಿರಾಜಿಸಿತು || ೫೭ ತರಣಿ ತೆರಳಲಾಕಡಗೆಯಲರ್ಮೋಗ || ದಿರಿವ ಮೊರದಿದಾವರೆಯ ಎನ೦೮ || ಕರಮೆ ತೋಟದ ಕಾತರದಿನಾವೀಧಿವಿಡಿದು ಬರ್ಗ || $, ಮದಿರಿನಿoದಕಿ, ಖ