ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೨೩೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಪಂಚದಶಾಶ್ವಾಸಂ ೧ --~ ~ ಸೂಚನೆ || ಸುಖದಿಸಿ ಕಾವನಾಳುತ ಕತಗತ | ಮುಖನತಜಿನನಂ ನೋಡಲೆ ಬಳ್ಳಿಯು | ಶಿಖರಿಗೆ ಸುದತಿವೆರಸು ನಡೆದ ಜನಪತಿ ಜಯರಾಜೇಂದ್ರಂ || ಸಾಸಿರಗಗೆ ಸೊಬಗಿನೋಳಿಮ್ಮಡಿ | ಸಾಸಿರಗದಿರಗೆ ತೇಜದೊಳಡಿ | ಸಾಸಿರೆಗಳ ನಾಭಂಗೆ ವಿಚಾರಿಸೆ ಸಿರಿಯೋಳಿ ಪತ್ತುಮುಡಿ 11 ಸಾಸಿರ ಬೆದವಗೆ ಜಾಣನದೊಳು | ಸಾಸಿರ ಮಡಿಯೆಂದೆನುತಿಳೆಯೆಲ್ಲಂ | ಸಾಸಿರ ಬಾಯಿಂದವ ಕೊಂಡಾಡುವುದಾಭಯಭೂ ವರನ 1{ ೧ ಸತ್ತುಂ ದೆಸೆಯೊಳು ತನ್ನ ಜಸವನು ಪತ್ತಿಸಿ ನಡುನಾಡರಸರುಮಂ ಮಲೆ | ಪೊತ್ತಿನ ದುಮ್ಮನೃಪರುಮಂ ಬಲುಸಾಸಿಗತನದಿಂ ತನ್ನಾ | ಪತನದೊಳೆ ಮನೆಗಟ್ಟಿಸಿ ಬಲಿಕಾ | ಪತ್ರಂ ರಿಪುತತಿಗಾಗಿ ಸಿ ಘನಸಂ | ಸಯಿನಾಪ್ರಭುಕುಲಮಣಿದೀಸನರಸುಗೆಯುತ್ತಿರ್ದಂ || ಶಾರದೊಳಾಸೂರನನುನ್ನ ತಿಕದ | ದೃಶ್ಯದೊಳಾವಾವೇರುವನುತ | ವೀಠದೊಳಾಯೆಲರುಣಿಯೆಯನನಕೆಯೊಳಾಅಬ್ಬಜನಂ || ಕಾರದೊಳಾಮನುಗಳನೊಪ್ಪುವ ಗಾಂ | ಧ್ಯದೊಳಮುನ್ನಿ ರಂ ಮಿನುವಾ | ದಾರದೊಳಾಸುರತರುವಂ ಗೆ ನಿಳಾಧಿಸಜಯರಾಯ !! ಮಾನಿತನವಮಣಿ ಮದುಮುಕುಟಧರಃ | ಛನುತರತ್ರಿವಿಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳು | ನೂನೈಶ್ಚರ್ಯರುತರ ಸಂಶಜರೆಣ್ಮಾಸಿರಾದೆ ||