ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೪೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಜಯನೃಪಕಾರಿ,

  • * *
  • *
  • * *••y yyy

ಅಲರ್ವೂಜಿವನೊಳಂಬಜಪುತ್ರನೂ ! ದಲಮಂ ಏರಿದನುರಾಗಂವಾಂ | ತಲಘುಭುಜಂ ವಿಜಯ ಜಯಂತಾವರಣಗೊಳಿಸಿಸಂ ಪಿಡದೆ || ಸಲೆ ನೇರಂತರಸಂಪದಃ | ಲಲನಾಜನಸುಮನಶ್ಚಾಸಂ ' | ಕುಲದೀಪಂ ಸರಸಕಲಾಸಂ ಸತ್ತು ಲವಣಜದ ಧc | ೬ ಅನಿಸು ಸ್ನೇಹಶುವಕನುಗನ | ಘನಗಾತಾ ಕದನೇ ಮಾಗದ | ವಿನುತದಿಂದ ತಾನುಚಿತರುಪಹತಿಯಿಂ ಕಿತ || ಅನುಪಮತೇಜ ಪ್ರಾರಂಗುಂದದ | ಜನಸಂಸ್ತುತನಾಳಿಯುತಂ 7೦ || ಮನದಿ ಸದಾಲೋಕತಂಗಿದ್ದು, ಪ್ರಕುಲಮಣಿದೀಪ ||೭೩ ಇದು ಸುರನರಸಣಿಗರಿವ-ನಿಯಮಿತ | ವಿದಿತವಿನಯುಗುಣಗಣ ಯುತಜಿನಸ | ಪದಸರಸಿಜಮದವಧುಕರನತಿಚತುರಕಲಾಪರಿಪೂರ್ಣ೦ 1 ಸದಮಲಚರಿತಂ ಪ್ರಮರಾಂ.೧ ಸಂ | ಮುದದಿಂ ರಚಿಸಿದ ಜಯನೃಪ ಕಾವ್ಯ | **ದವಿ ಮನೋಹರನುಂ ಪಡೆದತ್ತೆರಡಸಿನ ಸಸುಸ ಸಂಧಿ || ೬. ಎರಡನೆಯ ಸಂಧಿ ಸಂಪೂರ್ಣ 0. 0 .