ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೫೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೩೦)

  1. 1

1

  • • •

VVANA ಜಯನೃಪಕಾರಿ. • • • • • • • , ಎನೆ ಕುರುಳ್ಳಳ ಕುಣಿತಕ್ಕಂದವ | ನನುಮಾಡಿದ ನವರಂಗಸ್ಥಲವೋ || ಎನೆ ಕಣ್ಣಿಗೆಗೊಪ್ಪಂಬಡೆದುದು ನೊಸಲಾರಮಣೀಮಣಿಗೆ ||ರ್೪ ಸ್ಮರಯಂತ್ರದ ಬೀಜಾಕ್ಷರವಿತತಿಯು | ಕುಲವುಗಳ ಮುಡಿಯೆಂಬ ತಮಾಲೋ ! ಇರಲತಿಕೆಯ ಬೀಲ ತಿಂತಿಣಿಯಂ ಒರಿಮೊಗದಾವರೆಯ || ಪರಿಮಳವುಂ ಕೊಳಲೆಂದು ಮುಸುಕಿದ | ತರುಣಭ್ರಮರಸಮಿತಿಯು ಗಡಂಗಂ | ಸಿರಿದುಂ ಗೆಲೆವಂದುದು ಸಿಡಿನಡುವಿನ ಕುವರಿವು ಕುರುಳ್ಳಿ || ೫೦ ಮಾನನಿದಾನೆಯ ಮಂದಶಾಸನ | ನೇ ನವಸುರಭಿಸವಿರಂಗೆತ್ತು ನಿ | ದಾನಿಸಿಯಂಗಜನೆಂಬ ಮಹಾಕಾಳೊರಗನೆದುರುತ || ಆನಯನದ ಕಡುಚೆ೦ ನಿಟ್ಟಿಸಿ ! ತಾನದು ಸರಂಗಾಕ್ಷಿಗಳೆಂದನು | ಮಾನಿಸಿ ಸುಗಿದು ಓ ಗೆ ನಿಂದಂದದಿ ಕಬರಿ ವಿರಾಜಿಸಿತು || ೧ ನವಮಣಿಭೂಷಣವು ತಾನಲ್ಲಿಂ | ತನೆ ತೊಟ್ಟಲ್ಲದೆ ಕಡುಚೆರಿಕೆ ತನು | ಗವತರಿಸದು ನಾನೋಂಗಳೆ,ಸಿತುಂ ಪೊಂಡವಂ ತೊಡದೆ || ನವವಿಟರಂ ಸೋಲಿಸ ನಾಂದಥ್ಯ | ಸವಸಿಸಿದತ್ತೆನಗಿರದೆಯೆನುತುಮು | ದವದವನು ನಗುವಂದದಿ ಬೆನ್ನ ಬೆಳಗು ಸೊಗಯಿಸಿತವಳ 11 Yo ಕರತರಣಾಧರದಂತಪಿತತಿಯಂ | ಬರುವಣಿಗನುಗುರೆಂಬ ಕುಲಿತಮಂ | ಕುರುಳಲರ್ಗಣುಡುವುರ್ವೊಳ್ವಾಸಗಳcಬ ಕರು ಪರಂ || ಸ್ಮರನೆಂಬಾಸೆನ್ನಾ ರಂ ಕೀಲಿಸ | ಲಿರದೊಪ್ಪುವ ಪೊಸಚಿನ್ನದ ತಗಡೆನೆ | ಕರವೆಸೆದುದು ಮೆಯ್ಯಳಗು ಮಹೀಪತಿಯುಣುಗಿನ ನಂದನೆಗೆ ||೫೩ . ಎನುವೀಮೋಹದ ಹಣೆಯೆನಿಸುವಳೋಣೆಯೊಪ್ಪಿರುವವಳ. ಗ|| # ವಲ್ಲಿಯ, ಗH +, ರಾವಳಿಯ ಚೆಲ್ವಿಕೆಯಂಗ| $, ನೋಡುತ ಗ|| ೮ ಮಣಿಯಂ, ಕ|| - - - - - - -