ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೮೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೩೦ ಕರ್ಕಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ (ಸಂಧಿ,

  • \

w hA + +

  • *

ಅಘನಿತಂಬಸ್ಸನಪರ್ವತದಿಂ| ವಿಲಸಲಾ ವಮಹಾನದಿಯಿಂ | ಲಲಿತಾಭರಣಸುವರ್ಣಮಣಿಗಳಿಂದೆಸೆವಾಸ ತಿಳಂಬ || ನೆಲವೆಂ ಹೊಲೆನುತಂಗಜವಿಧಿ ? ಲೋಲವಿಂ ಮೃದುಪದಕೂರ್ಮನ ದೆನೊ | ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿದ ಶೇಷನ೮ ಕುಲಿರದ ನೂ ಸುರನೊಪ್ಪಿದುಗು ||೧v ಕೆಂದಾವರೆಯುಸಿಯೆಸ೨ ಕೊನೆಗಳೆಳ | ನಿಂದಳಿರು ಜಲಕಣ ರೈ ವಾಲದ | ಬಿಂದು ಲಸಕರಿಂದ ತರುಣರವಿ+ರಂಗ ೩ || ಅಂದವಡೆದ ತೆದಿಂದುಳ್ಳಲಿರ್ದ ನ || ವಂದೀವರನೇತ್ರೆಯ ಕಾಲೈರಲೋಳ | ಗೋಂದಿಸಿದಂಗುಲಾಭರಣಂಗಳ ತೊಳತೊಳತೊಳಗಿದುವು |ರ್೧ ಘನಕಲಶಸ್ಸನಯುಗದೊತ್ತಂಬರಿ | ನನಗನುರಾಗರಸಂ ತಾನಡಿಗಿಲ್ಲ' } ಬೆನಸು ಕಾಂತಿ ವಡೆದು ಪೊಪ್ರಣ ವಿರಾಜಿಸುವಂಗಳ || ಕನಕಲತಾಂಗಿದು ಮೃದುಪದತಳದೊಳು | ವನರುಹಪತಾಂಬಕಿದುರು ತೊಡೆಯಲು | ಮಿನುಗುವಲಕ ಕರಸನ ತಿಚತುರರ ತಂಗೊ'? ಸಿಗುರು 11.0 ಮ ನವನುಲೇಪನವದೆ ನಿ9° ಪೊಸ | ಸಜ್ಜುಕ ತಲೆವೀದಿಯಮಣಿ ತಿಲಕು | ಕಳ ನಾಸಾಮಣಿ ಕುಂಡಲ ಕಂಕಣ ನೂಪುರ ಕಟಕ || ಪಳಸುವ ಮೇಣಲೆಜುಂದುಗೆ ಕಿ | ಗೆಜ್ಜೆದಲ೯ಕರಿಂ ಮುಡಿಯಿಂ ಕೆ || ಬಜೆವರಂ ರಚಿಸಿದ ಸಿಂಗರಮೋದುವಾಟಾಲಿಕೆಗೆ || ೧೧ ತರುಣಿಯ ತನುಲತೆವಿಡಿದಾಭರಣದ 1 ಕುರುವಿಂದಮತೋಕೆಯ ವೈಡೂರ್ಯಂ | ಸರಸಿರುಹದ ಕುಲಿತಂ ಭೂತಗ ಮಾಕ್ಸಿಕಮಣಿ ಮಾಲತಿಯು |