ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೮೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೩೬ ಕರ್ಣಾಟಕ (ಸಂಧಿ' (ಸಂಧಿ ೪ \ / / ? ಆಡರ್ದ ಕುಚದ್ವಯಕಳಶದ ಮೊಗಗ || ನೃ ಡಿದಂಗೈದ ರಂಗನೆಯರ ಮೇ | ಅಡಿಯುಂ ಮೆತ್ತನಿಡುತ ಮುಂದಣ ನೆಲನು ಬಲಿದೀಕ್ಷಿಸುತ || ನಡಯ ಬೆಡಂಗಿನೊಳಾನಗೆಗಳ | ಕಡೆಯ ಬೆಳ೦ತಿಗೆವೆಳಗು ಹರಿದು ಮುಂ | ಗುಡಿಯೊಳೆ ಪಸರಿಸಲೆಸೆದುದು ನಡಮಡಿವಂ ನಾಸಿದ ತೈದಿ || ೩೬ ಸೆಕ್ಕುಂದುರುಬನ ಸೆರೆಗೈಗಳ | ಕಕ್ಕಸಮೂಲೆಯ ಕಲಾವೃದನದ | ಚಕ್ಷ ಹರವುದೆಳ ದುಂಬಿಗುರುಳ ಸರ್ಕಾನನಡೆದು ರತಿದು || ಕಕ್ಕಸವದ ರೂಏನ ಗಿಳಿನುಡಿಗಳ | ಚೊಕ್ಕಳಿಕೆಯ ಸೊಬಗಂ ತಾ & ದ ಪ | ಣ್ಮಕ್ಕಳ ತಂಡಂ ನಡೆತಂದುದು ನಳಿನಾಕ್ಷೆದು ಬಳಸಿಕೊಳು || ೩೭ ಚಂದನಂತಿಕೆ ತಮಾಲತಿಕೆಯೆರ | ಹೊಂದಿದ ತ ದಿಂದತಾತವ | ರ್ಣಂದಾಳಿದ ರತಿಮದನೋರಗದುಗಲಂ ಕೂಡುವ ತದಿಗೆ || ಮಂದಗಮನಯೋರ್ವ ೪ ನಡೆವಡೆಯೋ ! ಪಿಂದಲೆಯಿಂ ಮುಡಿ ಜಗುಬ್ಬ'ದಲೆ ಕೈ | ಯಿಂದೆತ್ತುವ ಭಂಗಿ ಕರಂ ಕಣ್ಣೆ ಮನೋಹರವಾದುದು ||೩v ಸಲ್ಲಲಿತವಿಲೋಚನೆಯು ನೂತನ | ಪಲ್ಲವಸದವನಿಡುತ್ತ ಬೆಸಂಗಿಂ | ಕೆಲ್ಲಯಿಸುತ್ತ ಕೆಲಬಲನಲ ನೋಡಲ ತತ್ತೆ ಕರಕಾಂತಿ || ಅಲ್ಲಿರ್ದರ ಮೆಲ್ಲಿರ್ದೆಯುಂ ಬಳ್ಳಿಯ || ಬಲ್ಲೆವುದಿಂದಂಗೋದ್ಭವವೀರಂ || ಪೊಲ್ಲಮುನಿಸಿನಂದಿಡುವಂದದದಿನತಿರಂದುಳಿದುದು || ೩ ಅ೪ಕದೊಳ$ಲೆಯಾದಳಕನಿಕುರುಂಬವ | Sನಲೆದತ್ತೆನುತುಂ ತಿರ್ದುವ ತೆದಿಂ | ನಳನಳಿಸುವ ನಳಿತೋಳ ಮೊದಲ ನುಣೆ ಗರಂ ಕಾಣಿಸುತ || ` ನಡೆವ, ಕ|| 5. ೪ಯ, ಕ ಗ , ನಳಿದ. ಕ|| ಗ। W. - -