ಪುಟ:ಮರಾಠರ ಅವನತಿ ಅಥವಾ ದೈವಲೀಲೆ.djvu/೩೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


eܩ ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ, (ಸಂಧಿ.

  • 12 +

ಅಂಗನೆ ಸುಸಂಭೋರುಹದೆಲೆಯೊಳು | ಪಿಂಗದೆ ಮಮ್ಮಿಕ್ಕಿದ ಪಂಚೆದು | ಪಾಂಗಿಂ ಪೊಸಪಸುರ್ವಬೈದು ಮಲ್ಕಾಸಿನ ಮೇಲೋಗಿಗಳು ||೪೦ ಉಡುಪಾನನೆಗಿಂತಯಿದ ನೋವವ | ಇಡಪ ಡವಕೆ ಕೈಪಿಡಿ ಕಳುಡೆ ತೊಡ | ವುಡಿಗೆ ಚಮರ ಸೀಗುರಿ ಬಿಜ್ಣ ಮುಡಿವ ಕರಗಂ ದೊತೃ || ಮರಸದಿದುರ್ಗ೦ ದೀವದ ಖಗಮೃಗಕು | ಬಿಡದಡಿಸಿತು ತರುವವನೂಂದಿದ | ಕಡುನೋವಾ ಶಾಖಸಂತತಿಗಿರದೆಯ್ಯುವ ವಾ ಯೋ೪೦ ||೪೧ ಆವೇಳೆದಳಾಕೆಯು ನಿಜಸಐ ಪ | ವ್ಯವದುಂಬವಳರಸನೆಡೆಗೆ ಬಂ | ದಾವಾರ್ತದ ಈ ೨.೮ ಮೂ ಗಂ ಈ ರೆಸಂಕವು ತಿ೬ ೧ || ಆವರಿಸಿದವಸದೊಳಿರದೆದ್ದು || ದಾವಧುವಿನ ಗೃಹಕೆಯ ಮುಸುಕಿದ | ಧಾವಳ್ಳಾಂಬರಮಂ ತೆಗದಂ ಸ್ಮರನಾಥದಗದಂತಿ ||೪.೦ ಅಂಗಜವಣಿ ಹೆರರುಂ ಸಟಂಗದಿ | ನಿಂಗಿಸಿ ಮಯ್ಯ ಮುಸುಕನಾಕನಕಃ | ತಾಂಗಿ ಪತಿಯು ನಿಜವದನವನೀಕ್ಷಿಸೆ ತುಲುಗೆವೆರ್ಗಕ್ಕೂ ಇರು | ನೃಂಗವಿಧಾನಮಂಟೂರಹದೊಳಗೆ ಮು | ಲಂ. ಬ. ಕ್ಯಾನಿ ತಿಳಿದೆ ಪ || ಲೈಂಗೆದದ ಭಂಗಿಯ ಕಡುಚೆಲ ನೆನಯಿಸುತೆಪ್ಪಗುವು 1132 ಇನಿಯನ ಮೊಗವ ಕಾಣುತ ಮುತ್ತುಗ | ನಿಮಿಷದೊ ಸಂಜನಿಸುವ್ರದಂ ದನ | ಜನಿತಂ ಮಾಡುವ : ತದಿಂ ಕಳ್ಳರು) ಜನಿಸಲಾಗ || ಮನದ ನುಗುರ್ಗೂ ನೆಯಂ ಮಿಡಿಯುತ | ತನರು ಹುಟ್ಟುವ ಹರೆಯಂ ಬಾಲಿಕೆ 1 ನಿನಗಿನ್ನು ಸಾಲದು ಎ.ಜೀವಸವೇಕ೦ದುಸಿರುತಿರೆ | , ಪಿಡಿದು, ಕ||. ದದೆಷ್ಟತು. ಈ!! S ದಾವರತೆಯುಸಿರಿ. ಗ|| , ನಿಯೋಲರ್ಗ, ಗ| ಲಕಣ್ಯವನಯೊಳಗ, ಗ!!