ಪುಟ:ಮರಾಠರ ಅವನತಿ ಅಥವಾ ದೈವಲೀಲೆ.djvu/೫೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೩:) ಜಯನೃಪಕಾಂ ೩ ತೂಳಸ ಹಸುಳಲತೆಯುಂ ಸಲ ತೆಗ ಸ | ನಳಿತೋಳ್ಳ ನಿಂಗದ ತಿರುವಂ ತಾ | ನಿಕೆಯಳ್ಳ ಡುವಿನ ನೃಪತನುಜೆದು ತರುಣಿವವೊಪ್ಪಿಸದ ||೨೦ ತರುಣೀಮಣಿ ತನ್ನ ದು ರೈಶವದೊಳ | ಗುರುಮುದದಿಂ ತಜ್ಞನಕನ ಕೆಂಪನ | ಸುರುಚಿರಚರಿತನಿಧಾನನ ನನ್ನೊಡೆಯೇ62 ಎಳೆಯುತ್ತಿರಲು || ಕರವೇ ವಿರಾಜಿಸಿದಳು ತಾನಂದಿನ | ನರಸನೆಂಬಾರುದುರುವಿನಿಂ | ಒರದುದಯಿಸಿ ವಿವಾಜಿಸುವಾದರಸಿಯಂನಿಂದ ೪ ||೦ತಿ ಮೊಳತುವು ಮೂಲ ತರುಣಿವದಿಂ ಇವನ | ದ'ವನ್ನ೦ ಬದರಿದು ಬಡಗರ್ದಗಿನ | ಪೊಳವಡಕೆಯ ಪೊಸನೆಲ್ಲಿಯ ಏಸುನಿದು ಮಿಂದು ತಾಮರವು || ಎಳೆಯ ಮುಗುಳ ನಿಂಬೆಯು ಪೊಂಎಗರಿವು ! ಪಳುಗಾಯ ಕರಂಡಕವೆಣವದು || ಕಳಸದ ದೂರ ಬೆನ ಸಂವಿ. ಪಂ ಸುಕುಮಾರಿ ಸಿಡನೆಗೆ 1 o: ಕಣ್ಮಲರ್ಗy ಕಡುಸಿದ 'ಗುವು ಸೂ .. | ಪೊತು ಪೊಂಗನ್ನಡಿ ಮೊಗದೊಳೆ ಪೋಗ | ರುದುದಂಗಲತಿಕೆಯೊಳು ಕಂಪು ಕುನುಂಗಿತು ಕುರು ೪ || ನುಡಿ ಬಿಟ್ಟುದುದು ಮೆಲ್ಲೆ ರ್ದಬೊಳಿ | ನಾಳೆತುದು ಮೂಡಿದುವುದೂ – Mಲೆ | ರ್ಪಾಣಿಕಕೆ ಮನೋಹರನಡೆದೇ ಬಸವನ ಗ || ಅರುಣಾಂಭೋರುಹಗಲರ್ಗಲತೆಗಲಂ | ಪೊರಯಿಟ್ಟು ಜುಪ್ರಸವದ ಕೆಂಪಂ | ಬರಸಿ ಕುಸುಂದರನೂ ಆಗದಿರುವುದ ರುಚಿಯ ಸೂತ್ತಿ || ಕುರುವಿಂದದ ರಂಗಂ ಭಾವನೆಗೆ | ಬೀರಲಿಂಗನ ತೇಜದೊjಳ ಕರಂ | ಹರಿಸದಿ ಓದಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದಂದದಿನೊಪ್ಪಿದುವವಳ೦ತ್ರಗಳು || ೨೬ 5, ಸೋಲಿಪ, ಕ|| , ನೆಂಬವಣಾಭ೩ | Hರಿಂ. ಕ!! ಗೆ) +, ೪, ಗ|| - - - -