ಪುಟ:ಮರಾಠರ ಅವನತಿ ಅಥವಾ ದೈವಲೀಲೆ.djvu/೬೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೩:) ಜಯನೃಪಕಾರಿ ರ್೪ • • • • • • • • • • • • • • • • . my ತುಂಬಿದ ಪೊಸವಣಿಕಮಣಿದೊಡವಿನ | ಕೆಂಪಿಳಗಂ ಸೂಸುತ ಚಿತ್ರಾಂಗದೆ | ನೆಂಬ ದಿವಿಜನೊರ್ವಂ ತಳತಳಿಸುತ್ತೊಸೆದಿರದೆಯ್ಲಿ ದನು || ೬೭ ಬರುತಾದೇವಂ ತನ್ನಂ ನಿಟ್ಟಿಸಿ | ಯುರುಮುದದಿಂದಾಸನದಿಂದೆಲ್ಲಾ ! ದರಮಂ ಮಾಡಿದ ಮನುಜೇಶ್ವರನೊಳಗಿಂತೆಂದುಸಿರಿದನು || ಧರಣೀಶಾ ಕೇಳ್ಳನ್ನಿನ ಭವದೊಳಿ | ಒರಿದಣ್ಣ ನಾಂ ನಿನಗಂಗೂದನ | ಹರಪದಪೂಜೆಯ ಫಲದಿಂದಾಸಗ್ಗ ದೂಳುದ್ಭವಿಸಿದನು ||&v ದಿನದೊಳ ವ್ಯಸುಖವನುಣುತಿಂದಿನ | ದಿವದೊಳ್ಳಿನ್ನನೆ ನೋಡುವೆನೆನುತತಿ | ತವಕದಿನೆಯ್ದಿದೆನನೆ ಕೇಳ್ಳಾದರದಿಂದಂತಃಪುರದ || ಯುವಜನನಿಜಪುತ್ರಸುಹೃಜ್ಞನ || ನಿವಹನದೆಲ್ಲವನಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಯಿಸಿ | ದಿವಿಜನ ಕನದಾಂಘ್ರಯುಗಕ್ಕವನತರಂಮಾಡಿಸಿದಂ ||ರ್೬ ಮತ್ತಾಮನುಜಾಧೀಶರನತಿಮುದ | ನಂತುಸಿರ್ದ೦ ಜಾವನವಾದುದು | ಮನುಜಗೆಲುವಳೇ ತನ್ನಿಚ್ಛೆಯು ವರನಂ ವರಿಯಿಸುವ || ಉತ್ತಮವುಂಡಪವಂ ವಿರಚಿಸಿಮೆನೆ | ಬಿತ್ತರದಿಂ +ಗೆದ್ದಂ ನವರತ್ನದ | ಮೊತ್ತದಿ ಕಣ್ಣ ವಿರಾಜಿಸುವಂದದೊಳುಚಿತ್ರಾಂಗದನು ||೭೦ ಕ್ಷಣದೊಳು ನಿಮ್ಮಿಸಿ ಮಂಡಸನಂ ಬಂ | ರ್ಡುಣಿಯೆಣೆಗುರುಳ ಸುಲೋಚನೆನೇ | ನುಣಿಸನುಣ ಹಾರಂ ಜನಿಯಿಸದಮೃತಾನ್ನವನೀವ || ಮಣಿಪಾತ್ರೆಯುವಂ ನನದೆಂತಹ ಭೂ | ಪ್ರಣಮಂ ಮಾಸದುದುಪ್ಪಟದಂ ತಾ | ನಣಿಯರಲ್ಲಿ ತಾದೇವಂ ತದ್ರೂಪತಿಗಿಂತಂದಂ | ೭೧ 9. ನಾನೀಗಂಗೋ, ಕ|| +, ನಿರಿಸಿದಂ ಮಣಿಗಳ, ಕ|| ೧ 7.