ಪುಟ:ಮರಾಠರ ಅವನತಿ ಅಥವಾ ದೈವಲೀಲೆ.djvu/೬೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


M ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ (ಸಂಧಿ.

  • * * * * *
  • * *

ಕರಮೆಸೆದುದು ಕಾವಂ ಕಿಂದುಂಬಿದು | ತಿರುವಂ ಕರ್ವಿಲ್ಲೇಖಿಸುತಿದೀ | ವರನವಕುಸುಮತಿಳೀಮುಖದಿಂದಿಸುವಂದಮನನುಕರಿಸಿ ||೧೩ ಮಾಸದವಿತಕೃಸವಿಸವಿ | ಭಾಸಿ ವಿಬುಧಕಜದವೊಲಮಲಾ ! ಮಾಸಂಗತಮಂಬುದದವಲೆಸೆವ ಚಪಲತಾಸಮುಪೇತಂ || ವಾಸರಭರಾರನನ್ನಲರುಣಯುತ | ಮಾಶಾಮುಖದವರಿಂಜನರಂಜಿತ | ವಾಸುಕುಮಾರನನೀಷ ನೀವು ನಿಡಿದುರ್ಗ ಣರು || ೧ ಅಂಗೋದ್ಭವನಕೊಪದನಿಸ ಲಲಿ | ತಾಂಗವನೂವರೆ ತಾಂಗಿದ ನನೆದು ಶ | ರಂಗಳ ಗ೦ಗಳವೋ ಎಂಬೊಂದುಕಾರನನನುಕರಿಸಿ || ವಿಂಗದೆ ರಾಜವಸಂತನ ನಿಜವದ | ನಂಗಾಣುತ ಕನಕಲತಾಂಗಿಗೆ ಪುಳ | ಕಂಗಳ ಜಮೈನು ತಾ ಕರಂ ಪಡೆದುವು ಪರಿರಂಜನೆಯುಂ ||೧೫ ಮುಸುಕಿದ ಬೇಟದ ಒಂದಗೆಯ ಬೇ | ರ್ಗನವಾದುಧನೂಡಿದ ನವಮೋಹನ | ರಸವಾರಿಯು ಕಣಮೋ ಕಾವಂ ಕಿಟುಸೂಜಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದೆ || ಪೊಸಮುತ್ತುಗಳೋ ಎಂಬಂದದೊಳು || ಅಸದಳ ಮದದಲ ಮೊದಲೊಳೊ | ಹಿಸಿದುವು ಸಣ್ಣ ಜನರ ಒಂದುಗಳರಮಗನಂ ಕಾಣುತವ || ೧೬ ಎಂದುಂ ಬಾರದಿಳಾಧಿಸನಭಿನವ | ಕಂದರ್ಪ೦ ಕಾರುಣ್ಯದಿಸೀಗಳ | ಎಂದವನಾವಿರ್ಸ ಗೃಹಕ್ಕೆನುತುಂ ಕಾಣುತ್ತಿದಿರೆ | ಇಂದೀವರಲೋಚನಪತ್ರಿಕೆಗಳ | ಮುಂದೇತರುಮುದದಿಂದರ್ಥ್ಯವನೀ || ವಂದದೂಳಾನಂದಾಶ) ಕರಂ ರ್ಕನ್ನೂ ಪ್ಪಿದುವಾಸತಿಗೆ ||೧೭ ಆ ತೆಳ್ಳುವು ಎರಿದುಂ ರಂಜನದನೆ ತಳೆದುವು ಕ|| : ಮಿಸುಕುವ, ಕ|| S, ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತಿ ಕ $ ಹರ್ಷದೊಳ, ಕ||