ಪುಟ:ಮರಾಠರ ಅವನತಿ ಅಥವಾ ದೈವಲೀಲೆ.djvu/೭೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಜಯನೃಪಕಾರಿ ರ್H

  • * * * *

ಎಂಬವಸರದೊಳಗಾಂ ಜನಿಸಿದ ಮನ | ಮೆಂಬ ಮನೆಯನಾತಂ ಮನುಜೇಶ್ಚರ ! ನಂದಾದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಕ ಕೊಟ್ಟು ದುವಲ್ಲದೆ ತನ್ನೊಪವಳ | ಇಂಬುವಡೆದ ಚಲ್ಪ ನೆ ಕಳ್ಳ ನಿ ! ತಂನಿ ನೀನಲ್ಲಾ ಬಂದೆನುತುಂ | ಶಂಬರರಿವು ಕಡುಮುಳಿಹಿಂದೆಚ್ಚನಮಲಶವದನೆಯನು ||೨೬ ಸ್ಮರನೆಚ್ಛಸುಗೆಯುವಜದಾವದ ಸುರು ! ಚಿರ್ರವಿಚಿಕಿಲದುತ್ಪಲದಲರ್ಗಗೆ ಕ | ಥೈರಿಮೋಗಪೋರ್ಕಡೆಯೆರ್ದೆಯು ನಡೆ ನೋಟವೆಣಿಕೆ ಸುತ್ತು || ಇರ ಕೃತವನಶನ ವಿಕಲಂ ಮನಂ | ದೆರದ ಮನೆ ಮರಣೋದ್ಯೋಗಮುಮಂ | ಜಿರಡ್ಕದಏವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ದುವಿನಿಂ ತೊಲಗಲ್ಯ ವಳ || ೨೪ ಅನಿತ ೩ಳಲ್ಲಿಂದೆದ್ದು ಸುಲೋಚನೆ | ಮನನೊಸೆದೀಪ ಕಡೆಗಣ್ಣಳ ರುಚಿ | ಯುನಿಲಸಥಂಬಿಸಿದೆಯ್ಯುವ ಕುವರನ ಬೆನ್ನನವರಿ ಹರಿಯ || ಎನಸು ಸೊಗಯಿಸಿದುದು ನರರೂಪದ | ಮಿನುಗುವ ಗಾಳ ಪಟಂಬಿಟ್ಟ ಗಜ | ನನುರಾಗದಿ ಪಿಡಿಯಲ್ಪರಿಗೊಪ್ಪುವ ರಜವಿದೆಂಬಂತೆ || ೨ ಎಕ ಬಲಿದ ಬಹುಚಿಂತೆಯೊಳಾಸ | ದಿಳಸನ್ಮಧುರಾಧರೆಗುಂಗುನ | ಇಳೆ ಬಲಿರಭಿನವಹೇವಾಂಭೋರುಹಮುಖವು ಬಾಗಿ | ಬಳತಿಗೆಗಣ್ಣಿರದ ನೂಗೆಗಳ° | ದಿ೦ತಹ ನವಜಲಧಾರಾದ್ವಿತವುಂ | ತೊಳಗಿರುವಂರ್ಗಣಿಯುನ ಮಿಡಿವಿಲ್ಲವಳ್ಳದೆಯಂಬಂಧದೊಳು ||ur ಹಿಂದಣ ಹಿತತನದಿಂದೀವಿರಹದೊ | ಳೊಂದಿದ ಬಲ್ಲಿ ರ್ಟಿಗೆ ವೇದನೆದುಂ | ತಂದೆನ್ನ೦ ಭಸ್ವೀಕರಿಸದೆ ತಾಂ ನಿರ್ನೆರಮಿಹುದಲ್ಲ !

  • ಗಾನುದಿಸಿದ. ಕ!! “, ಮಾಲತಿಕುವಲಯ. ೩|| ಫ್ ಎನಿತು, ಕ||

{ , ವಿನಂದದೊಳು, ಗ!