ಪುಟ:ಮರಾಠರ ಅವನತಿ ಅಥವಾ ದೈವಲೀಲೆ.djvu/೯೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


vrc ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ (ಸಂಧಿ

  • * * * *

ಎಂದು ಗದಅಘರ್ಜಿಸಿ ತೊಡೆಯಂ ಪೊ | ಯೋಂದಿನಿಸuಳೊರ್ವ೦ ಸಚಿವಂ ಭಯ | ದಿಂದ ರವಿಕೀರ್ತಿಗೆ ಕರಯುಗಮಂ ಮುಗಿದಿಂತೆಂದಂ ||೪ ಎಲೆ ಮಹಿಸಾ ಮನುವಂಶಲಲಾಮ | ಚಲನುಂ ಬಿಡು ನೀನವನೊಳಗೆಲ್ಲಾ ! ನೆಲನಂ ನಿಮ್ಮಗೆ ತೋಳ್ಳಲದಿಂ ಸಲೆ ಸಾಧ್ಯವಾಡಿ || ಪಲರಾಯರ ಸಬ್ಬಸಮಂ ಕವರ್ದು || ಜ್ವಲಿಸುವವರ ತಲೆವಣಿಯಂ ಮಣಿಯಿಸಿ | ದಲಘುಭುಜಂ ವಿಕ್ರಮ ಇರವಜಯರಾಜಶಶಾಂಕನೊಳು || ೫ ಈತೆ ಆದಿಂ ಸಚಿವೋತ್ತಮನಾದ | ಮಾತ ಮನದಗೊಳ್ಳದ ಕನಿಸತ್ತವಿ | ನೀತಂ ಖರಕರಕೀರ್ತಿಕುಮಾರಂ ದೂತರನದನು || ಆತನ್ನಂಗಿಸುಲೋಚನಮುಂ ಸ | ೩)ತಿಯನಿತ್ತು ಬರ್ದುoಕುವದನ ತ | ತ್ಯಾತುರದಿಂ ವಾರಾಣಸಿಯಧಿಪನಕಪಮಹಿಪನಡೆಗೆ ||೬ ಬಂದಾದೂತವಕಂಪನ್ಮಸfic | ತೆಂದನೆಲೇ ನನ್ನೆ ದು ನಿನ್ನ ಣುಗಿನ | ನಂದನೆದುಂ ನೇಹದಿನೆಮೋಡ ಬಗೆ ರವಿಕೀರ್ತಿ ಗೆ ವರದಿ || ತಂದಿತ್ತು ತು , ಲೈ ತಿಭರದಿಂ | ಮುಂದೇತರಭಾಗ್ಯಂ\ದಳೆವುದು ಲೇ | ಸೆಂದತಿನಿಷ್ಟುರವಚನವನಾಡ ಕೇಳ್ಳವನಿಂತೆಂದಂ ||೩ ಪ ಗಂಜದೆ ಮುದನ್ನುಲ್ಲಂ yವು ! ದಿSಯೆನ್ನದ ಮಾತ ಕಮಂ ಬಗೆಯೊಳ | ತಳವುದರಸುಮಕ್ಕಳ ವತನೇ ಎಂದಾವರೆಣಸಿನ !! ಪೊಲರಸಂ ರವಿಕರ್ತಿಕುಮಾರನ ! ಬಯಿಂ ಬಂದ ಭಟನೊಳಾಡುವ ನುಡಿ | ಗಳಮಂ ಕೇ ಕೆಳರಿ ಜಟು ವರನಿಂದ ದನು |tv +: *ನಿಸಂ ತವಕದಿ, ಗ! ... ಬಡೆವುದು ಬನದ ಕit