ಪುಟ:ಮರಾಠರ ಅವನತಿ ಅಥವಾ ದೈವಲೀಲೆ.djvu/೯೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಕರ್ನಾಟಕ (ಸಂಧಿ, • • • • -

  • - * * * *

ಲೆಕ್ಕಿಸದ ಸುವಣದಪುದೆನುತುಂ ದಶ | ಲಕ್ಕವಯಿಂಛಾಸಿರಶತಕೋಟಲ | ಲಕ್ಕೊರೊರ್ವರೆನಿಸುವಿಕೆಯು ಸಾಸಿಗರಾಸಮಯದೊಳು || ೩೧ ಕರುಳುಗಳೊಳನೂಂಕುತ್ತುಂ ಮೊಗದೊಳೆ | ಸುರಿತಹ ಬಿಸುನತ್ರನೊರಸುತ್ತುಂ | ಕರವಾಳಿಂ ಮಿಗೆ ಪೊಯ್ಯಲೆ ಚಲ್ಪ ತೊವಲನುತ್ತರಿಸುತಂ | ಸರಲುಗಿದಲು ಸರಿಗಣೆದುಂ ಮುಟ ದುತ | ಮರಳಿ ಮರಳಿಯಾಳಾಳೊಳೊಡರ್ಚು | ತುರವಣೆಯಿಂ ಪಡಲಿಟ್ಟಂದದಿನುರುಳುಮು ಛಟತತಿ ಭರದಿಂ ! ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ ಕೆಡವನ್ನೆ ಬರಂ | ಬಿಡದುರುವ ಬೀರರ ತಲೆನಿಯಂ | ಜಡಿಮುತ್ತುಂ ಕಿತ್ತಡಿಯಂ ನಡೆಯುತ್ತುರುಳ್ಳಟ್ಟೆದು ತಂಡಂ || ಮಡಿದು ನುಂ ಪೆರ್ದರ ಮುಂದಲೆಯಂ | ಪಿಡಿದು ಬಿಡದೆ ಸಾಸಿಗವೆಣದಿಂತಿಣಿ | ಯೆಡೆವಿಡಿದyಲರ್ವ ಯೋಳೆ ನೋಡುವ ಸುರತತಿ ಪೊಗಲತೆ ೩೩ ಪಡಲಿಟ್ಟಂದದಿ ಪಟುವಟನಿವಹಂ | ಕಡಿಕಂಡವುವಾಗುತ ಮುಂಗಡಿಯೊಳ ! ಕೆಡೆಯುತ್ತಿರೆ ಕಾಣುತೆ ಕೆಕ್ಕಳಗೆಳ ರ್ಗಶ್ವಾರೋಹಕರು | ಕಡೆಯವತಾರದ ಹರಿ ಬಹುರೂಪಂ | ಪರದು ಕರಂ ಕೆಂಗಣ್ಮಸಗುತ್ತು || ಕಡ.ನಿಂದೇಭವ ತೆಂಗಿಂ ರಾವುತರಅಯರಿರ್ಚಿ ಗರು || ೩೪ ಈನೆಲನತಿಕರ್ಕರತರವೆನುತನು | ಮಾನಿಸದೇಅದಕಾಯಿತ್ತೆನುತ ನಿ || ದಾನಿಸದಾನೋಹರಮಂ ಹೊಕ್ಕು ಹೊಂಡಲಳ ವಲ್ಲೆನುತ || ಆನದಲೀಯಸುವುದನುನೆನುತುಂ || ಜನಿಸದತಿಸಂಭ್ರಮದಿಂ ವಾಹಃ | ಗಾನಂದದಿನೇದಿನವೋಲು ರಾಹುತಲೇಅದರತಿಭರದಿಂ ||೩೫

  • ದಸ, ಗ.!

9. ಸಮರ, ಗ।