ಪುಟ:ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆ.pdf/೧೬೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

೧೫೨ ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆ ಸಾರ 3 ೬೬ ಕಟ್ಟಿ, ಅಣೆಕಟ್ಟು | ಸೆಳೆ 1 ೯ ಬೆತ್ತ ಸಾರ್ಚು 4 ೧೦ ಇರಿಸು | ಸೆಳುಗುರ್‌ 4 ೬ ಚೂಪಾದ ಸಿಂಟ 4 ೨೧ ಕೆಟ್ಟನಾದವನು ಗುರು ಸಿರ 1 ೩೬ ತಲೆ | ಸೇಕ 2 ೧೪ ಸುರಿಯುವಿಕೆ ಸಿಸಿ 1 ೩೦ ಶಿಶಿರ, ಚಳಿಗಾಲ | ಸೈರಿಭ 3 ೭೬ ಕೋಣ ಸುದ್ದಿ ! ೩.೪ ಸುಖ ಹೆಚ್ಚಿಸು | ಸೊಡರ್ 3 ೬೯ ದೀಪ, ಬೆಳಕು ಸನ ವುದು | ಸೊದೆ 4 ೨೧ ಸುಣ್ಣ ಸುಟ್ಟು - 2 ೨೦ ಸುಂಟರಗಾಳಿ | ಸೋದೆ 3 ೩.೭ ನವಿಲಗರಿ ಸುದತಿ 2 ೫೯ ಹೆಂಡತಿ, ಸ್ತ್ರೀ | ಸೋಂಕು 2 ೨೪ ಸ್ಪರ್ಶ, ಮುಟ್ಟ ಸುಧಾ 3 ೮ ಅಮೃತ, ಹಾಲು ಸುಧಾಂಶು 3 ೪೧೭ ಚಂದ್ರ | ಸೌರಭ 3 ೩೧ ಪರಿಮಳ ಸುಧಾರ್ಣವ 4 ರ್೪ ಹಾಲುಕಡಲು | ಸ್ಮರಚಾಪ 2 ೪೨ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು ಸುಪಕ್ಷ 3 ೭೮ ಒಳ್ಳೆಯ ಪಕ್ಷ | ಸ್ಮರ 4 ೫೬ ಮುಗುಳನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೆಕ್ಕೆ | ಪ್ರಜ 4 ೬೪ ಮಾಲೆ ಸುಮನೋ ! ೨೩ ಕಾಮ | ಸ್ವನ 4 ೮೮ ಶಬ್ಬ, ಧ್ವನಿ ಬಾಣ ಸ್ವರವೇದವಿದ್ಯೆ 4 ೩ಣ ಧ್ವನಿಕೇಳಿ ಗುರಿಗೆ ಸುರಚಾಪಚ್ಛವಿ 2 ೨೨ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲಿನ ಬಾಣಬಿಡುವ ವಿದ್ಯೆ ಕಾಂತಿ ಸುರಭಿಕರ 2 ೪ ಹೂವಿನ ಬಾಣ | ಹಪ್ಪಳಿಕೆನಗು 2 ೨೮ ಚಪ್ಪಟೆ ನಗು ಸುರಿಗಿಆ { ೪೦ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಕಡಿ | | ಹರಹಸನ 4 ೮೪ ಶಿವನ ನಗೆ ಸುವ್ರತ 1 ೧ ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ | ಸಿಂಹ ತೀರ್ಥಂಕರ ; | ಹರಿಚಂದನ 2 ಗಂಧ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ರತ ಹಣ 1 ೪೭. ಸೂಡು 3 ೭೦ ದಾಹ, ಕಾವು ಹಸಾದ 1 ೪೨ ಅನುಗ್ರಹ ಸೂರಿ | ೨ ಆಚಾರ್ಯ (ಅಪ್ಪಣೆ) ಸೂಮ್ 2 ೨೬ ಸರದಿ | ಹೇಂಟೆ 3 ೭೮ ಹೆಣ್ಣು ಕೋಳಿ ಸಜ್ಞರ 2 ೨೧ ಮಲಗುವ ಮನೆ | ಹೊಲಸು 2 ೧೨ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಸಜ್ಜೆ 3 ೪೦ ಹಾಸಿಗೆ ಪಾರಿವಾಳ ವುಳ್ಳವನು