ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೧೨೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೆಯ ಪರಿಚ್ಛೇದ לאחר భావవాదితేు. శృదయువూ వెJుమివూ వరస్పర ఆవిశాల వుతిళృతియూగి ದುವು. ಆದುದರಿಂದ స్వల్పడేణకి, నల్లియేు వివ) లేయు) ಅವಳನ್ನು ತನ್ನ తేంగియోుందు ಪ್ರೀತಿಸಿದುದೇನೂ ఆయుP వల్ల, ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಆಕೃತಿಗಳು೦ಟು. ಅಂತಹವರನ್ನು ನಿರುಪಮ సొందయు Fదిందలంళరిసు వదళ్మే ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯು ತನ್ನ ಭಾರಡಾರ ವನೆಲಾ, ಒರಿದುಮಾಡಿರುವಳು. : Rats35.htaFפםפ ה వేఎఎమివారాడెల, ಜ್ಯೋತಿಃಪೂರ್ಣವಾದಾ ಕಣುಗಳು, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಾ ಅಧರೋಷ್ಟಗಳು, ಉನ್ನತವಾದಾ ಲಲಾಟ, ತJಾಲಿಕೆಯಿ೦ದ తి ద్పల్ప్చదంతిరువే ಸಾಕ್ಷ್ಮವಾದಾ ಹುಬುಗಳು. ತನು ಅ೦ಗ ಸುಘಟಿತ ದೀರ್ಘಾವಯವ ಇವುಗಳನ್ನು ನೆJಾ ಡಿದರೆ యేృదయుదల్లి ఫ్చౌ వేణRద్చే శవాగు వదశ్మి వేJదలు భక్తి యు) دکتری تبادلهٔ دانک . ಉಜ್ವಲವಾದಾ ಕಣುಗಳಲ್ಲಿಯJಾ ಉನ್ನತವಾದಾ ಪ್ರಶಸ್ತ ಲಲಾಟದಲ್ಲಿಯೂ ಹೃದಯದ ಉನ್ನತಭಾವವು ತೆJಾರುವುದು, ਹਨ਼ਹrkJਹ ಹೃದಯದ దృధే ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯJಾ ಕಣ್ಣೋಳಿಸುವುದು. ವಿಮಲೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವು ಹಾಗಿದ್ದಿತು. ಅವಳ శృదయు వూ ಮುಖದ ಅವಿಕಲ ಪ್ರತಿಕ್ಕತಿಯಾಗಿದ್ದಿತು—ಅಂತಹ ದೇವಿಯ ಅವಯವಗಳನ್ನು ಕ೦ಡು ಸರಳೆಯು ಅವಳನ್ನು ತನ್ನ ಅಕ್ಕನೆ೦ದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ భావనే వూడిదుడు ಆಶ್ಚರ್ಯವಲ್ಲ. ಸರಳೆಯ ಹೃದಯದ ದುಃಖವನ್ನು ದೂರಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ :חפ הנש వివా) లేయు ఆవళన్ను び3or{FE3 ನಾಲJಾಕಡೆ ತೆJಾರಲು ಕರೆದುಕೊ೦ಡು ಹೋದಳು. ಮೊದಲು ದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿದ್ದ ಉದಾನಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊ೦ಡು ಹೋದಳು. ಅಲ್ಲಿ ಮಾವಿನಮರದ ದಟ್ಟವಾದ ನೆರಳಿನಿ೦ದ ಹಗಲು ಎರಡು ಘ೦ಟೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಚೆಯ೦ತೆ ತಂಗೆಯೊಳು ಸ್ನಿ ಗ್ಯವಾಗಿರುವುದು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತು ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲೆರಡನೆಯ ಪ್ರುಹರದ ಮುದುವಾದ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಎಲೆಗಳ ಮರ್ಮರದ ಶಬ್ದವು ಕೇಳುವುದು. ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಕೌಶಕದ ಹಕ್ಕಿಯ ಮುದುವಾದ لفيدته لتقي ಶಬ್ದವು ಕೇಳುವುದು. ಅದರಿಂದ ಹೃದಯವು ವೆುಾ ಹಿತವಾಗಿ ಶಾ೦ತಿಯಿ೦ದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗುವುದು. ಅವರೀರ್ವರಾ ಉದ್ಯಾನದಿಂದ ಸರೋವರದ ಬಳಿ ಹೋದರು, ಅದರ ಜಲರಾಶಿಯು ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಸಿರವಾದ ವಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಮ್ರವ್ಯಕ್ಷಗಳ ಛಾಯೆಯನ್ನು ಧಾರಣೆಮಾಡಿದ್ದಿತು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಬಹಳ ಹೊತ್ತಿನತನಕ ಸರೋವರದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸ್ವಭಾವವಾದ ನಿಸ್ತಬ್ಬತೆ oಯಿ೦ದ ಅವರ ಹೃದಯವೂ నిసబ్బవాయు తేు. వివు లేయుట వేుధ్యే వుధ్య ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡುವಳು, ಸರಳೆಯು ಬಾಯಲ್ಲಿ వూకిల్ల, 88.חפסל వివా) లేయు ಮಾತುಗಳನ್ನು 589( 3 ש5הנסkנ .