ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೧೩೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಇಪ್ಪತುನಾಲ್ಕನೆಯ ಪರಿಚ್ಛೇದ הטרם ಅ೦ತಹವನ ಮುಗಳವೆುಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರವನ್ನು ನಡೆಯಿಸುವುದು ನಿನಗೆ విధేయువాల్ల. ಶಕುನಿಯು ತನ್ನ ಪೂರ್ವದ ದಾರಿದಾವಸ್ಸೆಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ يتردة ನಾಗಿ, 'ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ಸಹಸಾಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಅವನಿದುವರೆಗೆ .ད་༦་༣ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದಿದಾನೆಂದು ತಿಳಿ ಎಂದನು נ3משה ניסססם ספעפה5G కేందేయు వేులణ ನಿ೦ದೆಯನು ಕೇಳಿ ವಿಮಲೆಯು ಕೋಪವನ್ನು ਤੰੋ੦੬੦ ಲಾರದವಳಾಗಿ ಆರಕ್ತನಯನೆಯಾಗಿ, ನೀನೇ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಸರ್ವನಾಶವ೦ ಗೆದವನು, ಪುನಃ ನೀನೇ ಅವನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವಿಯಾ? ನೀನು ಭೃತ್ಯನ ವೇಷ ದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರಿದವನು ಈಗ ಪ್ರಭುವಾಗಲೆಳಸುವಿಯಾ? ಭೃತ್ಯ ನನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ವಿಮಲೆಯು ಎಂದಿಗೂ ಒಪ್ಪಳು' ಎ೦ದಳು. లేశుని-నిల నాణ5 ఎదోురిగే నింకెు • వూతెనాండెు వుదాగి తిళిరిరువే ? SF, ಬೇವವೂ ಮರಣವೂ §§ ತ೦ದೆಯು ದೇವನ ಮರಣಗಳJಾ R: ళ్ళేలిపా ಯೆ೦ದು ಬಲ್ಲೆಯೋ? ವಿಮಲೆ-ಬಲ್ಕೆನು ; ಸತೀಶಚಂದ್ರನ ಮಗಳು ಸತೀಶಚಂದ್ರನ భృత్యేనే ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡುತಾಳೆ, ಅಂದಾವ ಬಾJಹ್ಮಣನ ಪುತ್ರನೆಂದು ಅನ್ನಕ್ಕೆ :లువాంగి తే0దేయు బళి ಆಶ್ರಯವನ್ನು 5ס.Jסססt: RJט ספ ಮನುಷ್ಯನ ポロrび。 ನಾನು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ಸ್ವಭಾವತಃ ಮಾನಿನಿ, ತಂದೆಯ ನಿಂದೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವಳ د دتoكن دنة لاة ಕೊಾJಧಾನಲವು ಪ್ರಜ್ವಲವಾಗಿ ಎದ್ದಿತು, ಅವಳ ಕಣ್ಣುಗಳು ಪುಜ್ವಲಿತವಾ ಗಿದುವು, ಹೆರಳು ಹಾಕದವಳ ಕೂದಲು ಅವಳ ಕಪೋಲದ ಮೇಲೂ ಉನ್ನತ వెళేదవేులూ ಬಿದ್ದಿತು. ನೋಡಿದರೆ, ಉನ್ಮತ್ತೆಯಂತೆ ಕಾಣುವಳು. ಅಪೂರ್ವ ಆಕೃತಿಯುನು నేJRడి లేరేు నియుJ స్వల్ప ಭಿತನಾದನು, స్వల్ప סרססהסס ಹೆJಾತು ನಿಸ್ತಬ್ಬನಾಗಿದ್ದನು. ಮುಹೂರ್ತದೊಳಗೆ ವಿವು ಲೆಯು ಕೋಪವನ್ನು -: వేుల్లవేుల్లనే ಹೆಳಿದಳು חסנ3ס 3ספרש נ#סססt Jבססנ3ספפס3סס: ನನ್ನ ಕೋಪವು విుధ్యేయూడుదు, ಶಕುನಿ! ನಾನು ನಿನ್ನ ಅಧೀನ ದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆಂದು ಒಲ್ಲೆನು. ಕೊನ್ರಿ ಧಾಂಧೆಯಾಗಿ సిన్నాన్ను ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆನು. ತಂದೆಯಮೇಲಿನ ನಿ೦ದೆಯನ್ನು ನಾನು ಸಹಿಸೆನು. ನನ್ನೆದುರಿಗೆ ತಂದೆಯನ್ನು ".e t3לי המסס ಶಕುನಿ–ನಾನು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು సి0దిసలు బందవ నల్ల; నివాస్మి ತಂದೆಯು ನನಗೆ ತೋರಿರುವ ದಯೆಯನ್ನು ನಾನು ಮರೆತಿಲ್ಲ-ನಾನೀಗ ಆವ ? ספ5טתס ಅದಕ್ಕೆನು ספJא*הנסמסני חפרס השלד వివుల్-నాను నార్తాyణదిందిUువా 3 సోరో నిన్నెన్న ಮುದುವೆಯಾಗೆನು.