ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೫೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


-Sesloods ಪರಿಚ್ಛೇದ 四曰° వాూడిదరే వాూనశానియూగువుదేంబ భయు దింద ಶಕುನಿಯನು వా) సాE ఆళియు ನನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ ಹೋದನು. ಕ್ರಮೇಣ ಮಗಳಿಗೆ ವಯಸಾಗುತ್ತ బందికేు. ఆ దరే శుల నో5 వునేయు ‘ထိုအႏွ ದೊಡ್ಡದಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ ವೇನು ? ಅದಲ್ಲದೆ ಸತೀಶಚಂದ್ರನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿಯು ಕಾಲವಾದ ಬಳಿಕ ಮಗಳ ವೆುಲಣ ಮಮತೆಯು ಇವು ಡಿಯಾಗುತ್ತ ಬ೦ದಿತು.. ವುಗಳನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟು ಕಳುಹಿದರೆ ಮನೆಯು ಶJಾನ್ಯವಾಗುವುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ వివాయేవు విళంబవాగుతే బందితేు ; ಅದಕ್ಕೆ స్లు వాలిగి లేశు నియున్న ಮುನೆಯ ಅಳಿಯನನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆ೦ಬ ಸ೦ಕಲ್ಪವು دقيه بادئة . ಬಳಿಕ, ಪಾಪಪರಿಕದಲ್ಲಿ ಬಿದು, ಸತೀಶಚಂದ್ರುನ ಕಣು ಬಿಚ್ಚಿದಾಗ ಆ ಸ೦ಕ ಲ್ಯವು ದೂರವಾಯಿತು. ಪಾಪವು ಅತ್ಯಂತ ಅಸಹ್ಯವಾದ ದಾಷ್ಟಪದಾರ್ಧವಾದುದ ರಿ೦ದ ಪಾಮಿಯಾದವನು వేుతేJ్ప్పు బాపిచ్చే నన్ను ಪ್ರೀತಿಸನು. :૩૩ર છ ಚಂದ್ರುನು ಶಕುನಿಯನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ನಿಂತು ಹೆJಾ ಯಿತು. ಉನ್ನತ zābā) ಯುಳ್ಳ ಧರ್ಮಪರಾಯಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಮಗಳನ್ನು ಕುಟಿಲಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳ סדנ8: סד ಚಾರಿಯಾದಾ ಶಕುನಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಣಮಾಡುವ ಯೋಚನೆಯು ಸತೀಶ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿತು. ಅವನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, 'ನಾನು ಪಾಪಿಷ್ಟನೇನೋ ಅಹುದು, ಆದರೆ ಪಾಪಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲೇಕಟುಂಟು, ಧರ್ಮ ಪರಾಯಣನಾಗಿದ್ದ ಸಮರಸಿಂಹನನ್ನು ד#Jספb ם3ספרנס סנסUכ, ನನ್ನ $3,83f. ಪುತ್ರಲಿಸ್ವರೂಪವಾದ ವಿಮಲೆಯನ್ನು ನರಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲಾರೆನು.. ನನಗೇನೋ ಹಣೆ యుల్లి బరేదిద్చేంతాయుతేు. వివా) లేయూదరేJR ధవాJFవూగFదల్లిరుత్తి రేలి' -ుందు వాJుంతాగి యెJR కిసిశేJణం డేను. ಅದಾವುದನ್ನೂ ಶಕುನಿಗವನು ತಿಳಿಸ ಲಿಲ್ಲ, ಶಕುನಿಯು ಸುಭಾದಾರನಲ್ಲೊ೦ದು ಮಾತನು ಸುರಿದರೆ ತನ್ನ ಶಿರಚ್ಛೇದನ ವಾಗುವುದೆಂದು ಸತೀಶನು ಚೆನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದನು. ಆದುದರಿಂದ ಅವನ ಪಾುಣವು ಶಕುನಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿತಾದಕಾರಣ ಅವನಿಗೆ ಅಡಿಯಾಳಾಗಿದ್ದನು. లేశుని యు) ಕಡುಪಾಪಿಯಾಗಿದ್ದನೆಂದು স3ং দু:3ং ত98 ఆవేళ్యేళేవాల్ల, ಸತೀಶಚ೦ದ್ರುನJಾ ಪಾಪಿಷ್ಟನೇ ಅಹುದು, ಆದರೆ ಅವನ ಪಾಪಕ್ಕೆ ఎల్స్లేట్చిది తేు. ಅವನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲೊಂದೆರಡು ಸದುಣಗಳJಾ ಇದುವು. ಅವನ ಹೃದಯದ ಲೋ೦ದೆರಡು ಮಹಾನುಭಾವಗಳು శాణుక్తి.దే్చువు. ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪಾಲಯಶ್ಚಿತ್ರ ರೂಪವಾಗಿ ಮಧ್ಯೆ వేుధ్యే ಆತ್ಮಗಾನಿಯನು ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದನು. ಶಕುನಿಗೆ ಅದಾವುದನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗಿದುವುವು, ಘೋರವಾದ ಸಾರ್ಧಪರತೆ, ದುರ್ಭೆದ್ಭವಾದ ಕುಟಿಲತೆ, ಶಕುನಿಯು ಮನೋವೃತ್ತಿಗಳಲಾವುದೂ ボ& R8R ಮನೋವೃತ್ತಿಗಳಂತೆ ದುರ್ದಮನೀಯವಾಗಿಯುತ್ತಾ ವೇಗವಾಗಿಯJಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಹೃದಯದ 4