ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೭೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಹನ್ನೊ೦ದನೆಯೆ ಪರಿಚ್ಛೇದ b-so ಇಂದ್ರನಾಧನು ವಿಮಲೆಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಬುದ್ದಿಹೋದವನಹಾಗಾ ದನು. ಸ್ವಲ್ಪಹೊತಾದ ಬಳಿಕ, 'ಸತೀಶಚಂದ್ರನು సీజవాగియుJ నిచేJFRషి. ಯಾಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ವೆುರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿ ಅವನನ್ನುಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವರ ಮಾಡುವೆನು, ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು ? ನೀನಾರು? ನನ್ನ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನೂ ನಾನು هدتة في قريةrدره ಕಾರಣವನ್ನೂ ತಿಳಿದ ఒగే డి గె ? ఎందు జి జ్ఞా Rல. ವಿಮಲೆ–ಮೆಲ್ಲಮೆಲ್ಲನೆ) ನಿನ್ನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನಾನರಿಯೆನು, ಆದರೆ ನೀನೊಬ್ಬ వాJ యోగా ఏR 5వురు నెనేందJూ, రివోదేJR ఒుందోు వుయేత్కాయు Fళ్కే ప్లువాంగి వాూంగిEరిగే డిJRగుత్తి రువే ఎందJం ನನ್ನ ಹೃದಯವೆನಗೆ ತಿಳಿಯ ੇ ਦੋਹ . నిన్న ಪರಿಚಯವನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದೇನೆ, ಇ೦ದ್ರುನಾಧ–ನನ್ನ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಇಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ 3ళిది రు. నానేూబ్బ రేలియు వారు ಕಾಯಸ ಜವಿಖಾನುದಾರನ ಮುಗನು; ಯುದ್ಭವ್ಯವಸಾಯವನ ದಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ =BJEbħę při såJəerlo=3Eo. دلاینحل تح بrن دعت دعD دانة ನಿಸ್ತಬ್ಬೆಯಾಗಿ ددثboهدنة دكة هجينة رجتة ಹೋದಳು. ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಪರಿಚ್ಛೇದ 3,) How he heard the ancient helmsman Chant a song so wild and clear, That the sailing sea-bird slowly Poised upon the mast to hear, Till his soul was full of longing, "And he cried with impulse strong, L “Helmsman for the love of heaven, Teach me, too, that wondrous song ' ' Longfellow గంగా ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮಾಂಗೀರು ನಗರದ ಭೀಮಾಕಾಂತ ದುರ್ಗವು ಕಣ್ಣೋಳಿಸುತಿದೆ. ಗಂಗೆಯ ತರಂಗಮಾಲೆಗಳು ಕಲ ಕಲ ರವದಿಂದ ಹರಿದು ಹೇJಾಗುತ್ತಿವೆ, ಒ೦ದೆJಾ೦ದು ತಡವೆ ದುರ್ಗದ ಗೆJಾಡೆಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಹೇJಾಡೆದು ನೋರೆ ನೊರೆಯಾಗಿ ಬೇಗಬೇಗನೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಿದುಹೋಗುತಿವೆ; ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನದಿಯ ロびるロ ಮಣ್ಣು ಕಾಲಾರಿ శుసి దుచిదు లేబవాగుకిదే ; జలరాతియు دبابية ಮಾತ್ರ ಕೆಸರಾಗಿ ಪುನಃ ಮುಹೂರ್ತಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗ೦ಭೀರವಾದ ಆಕಾರವನ್ನು తాళి యేరిదుజెJRrlుతిదే; ఆల్లల్లి నదియుల్లి ಮರಳಗುಡ್ಡೆಗಳು శాలిణుతిపా; ಮರಳಗುಡ್ಡೆಗಳ 3১ং ত ততততওঁBE ಹಕ್ಕಿಗಳು ಸಂಚರಿಸುತಿವೆ : ಒ೦ದೊ೦ದು ಸ್ಮಳದಲ್ಲಿ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡತಕ್ಕವರು ಹಡಗಿನಿಂದಿಳಿದು ದಡಕ್ಕೆ ಬಂದು