ಪುಟ:1820 A Grammar Of The Carnataca Language.djvu/೪೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

A GRAMMAR OF THE O: GENDER. In the Carpátaca language there are three genders, the masculine, the feminine, and the neuter. All the gods, according to the Indian mythology, as well as men, are of the masculine geader; women, as well as the goddesses, are feminine; and all animals, as well as inanimate objects, are ncuter. EXCEPTION8. ay The nouns 7 and 2.0, both signifying wise ; e , 7, 82, Fwonu, way, and ärt , all signifying a child, are of the neuter gender, The singular noun any implying a single person, or many, is also neuter, whether it form part of a compound word, or not; as a Teasy as the people said; స్త్రీజ సవిత్తు the female lived; బరంజసవంగి శరిరు it was approved of by many people ; but when the word & is added to the particles tu, wu8, ww, or tā, it is of the masculine gender; as Turns ouers a back man; near Tabor de Saw a good man. The words and art and n ot signifying a good female, or good females, are of the neuter gender. Nouns denoting planets, with a pig; B6 a kile; w ə anos ; tror the summer; Qad air; try Š the month Chaitra; ato tábor a gentle gale ; at the month Madhu; and fury, a turtle, are both of the masculine and nepter genders; as చంద్ర నుబిళగదను or చంద్రళ nou. the moon shone. The nouns a 3 a deity: Ca and No the goddess of riches ; and aard the goddess of learning; Bwan and Bora a girl; 30% da wife ; and Suppo a concubine ; are both of the feminine and. neuter genders, as NO OD javna orez quor $23. Saraswatce bestowed learning. . Digitized by Digitized by Google