ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್:ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಓದಲು ಸಿಗುತ್ತದೆ.

೨೦೦೪[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

  • ನವೆಂಬರ್ ೧, ೨೦೦೪ - ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಮುಖ್ಯ ತಾಣದಲ್ಲಿ(http://wikisource.org) ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ.

೨೦೦೬[ಸಂಪಾದಿಸಿ]