ಎಲ್ಲ ವಿಕಿಗಳ ಖಾತೆ ವಿವರ

Jump to navigation Jump to search
View account information
Global account information
  • ಬಳಕೆದಾರರ ಹೆಸರು: Hégésippe Cormier
  • ನೋಂದಾಯಿತ: ೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮ (೧೨ years ago)
  • ಒಟ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ: ೨,೨೮,೨೭೪
  • Number of attached accounts: ೭೭೨
  • Global groups: Abuse filter helpers, OTRS ಸದಸ್ಯರು
ಸ್ಥಳೀಯ ಖಾತೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಕಿAttached onMethodBlockedEdit countGroups
aa.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
aa.wikibooks.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
aa.wiktionary.org೧೯:೪೬, ೨೯ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೩confirmed by email(?)
ab.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೪
ab.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
ace.wikipedia.org೦೯:೪೨, ೨೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೦೯ಲಾಗಿನ್ ಆದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿತ(?)
af.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೪೩
af.wikibooks.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೨
af.wikiquote.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
af.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೪
ak.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
ak.wikibooks.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by email(?)
ak.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
als.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೮
am.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೫
am.wikiquote.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
am.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
ang.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೨
ang.wikibooks.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
ang.wikiquote.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
ang.wikisource.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by email(?)
ang.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
an.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೫೦
an.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
arc.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೨
ar.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೩೭
ar.wikibooks.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
ar.wikinews.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
ar.wikiquote.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
ar.wikisource.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
ar.wikiversity.org೧೯:೪೯, ೧೨ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ಲಾಗಿನ್ ಆದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿತ(?)
ar.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
arz.wikipedia.org೨೧:೨೦, ೨೪ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೦೯ಲಾಗಿನ್ ಆದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿತ(?)
ast.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೯೮
ast.wikibooks.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೪೧
ast.wikiquote.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
ast.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೨೬೨
as.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
as.wikibooks.org೨೧:೦೮, ೧೮ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೩confirmed by password(?)
as.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೪
atj.wikipedia.org೧೯:೨೯, ೬ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೮ಲಾಗಿನ್ ಆದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿತ(?)
av.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೯
av.wiktionary.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
ay.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೧
ay.wikibooks.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by email(?)೧೮
ay.wiktionary.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
az.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೦
az.wikibooks.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೫೨
az.wikiquote.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೩೪
az.wikisource.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
az.wiktionary.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
bar.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
bat-smg.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
ba.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೫
ba.wikibooks.org೨೧:೦೮, ೧೮ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೩confirmed by password(?)
bcl.wikipedia.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
be-tarask.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೪೨
beta.wikiversity.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೧
be.wikipedia.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
be.wikibooks.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೨
be.wikimedia.org೧೭:೩೩, ೨೪ ಮೇ ೨೦೧೫ಲಾಗಿನ್ ಆದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿತ(?)
be.wikiquote.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೨೯
be.wiktionary.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
bg.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೮೧೭
bg.wikibooks.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
bg.wikinews.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೫
bg.wikiquote.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೭
bg.wikisource.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
bg.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೨
bh.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
bh.wiktionary.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
bi.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
bi.wikibooks.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
bi.wiktionary.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
bm.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
bm.wikibooks.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
bm.wikiquote.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
bm.wiktionary.org೨೧:೦೮, ೧೮ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೩confirmed by password(?)
bn.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
bn.wikibooks.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
bn.wikisource.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
bn.wiktionary.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
bo.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೩
bo.wikibooks.org೨೧:೦೮, ೧೮ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೩confirmed by password(?)
bpy.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೫೨
br.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೨೪
br.wikiquote.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
br.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
bs.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೪೫
bs.wikibooks.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
bs.wikinews.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೮
bs.wikiquote.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೪
bs.wikisource.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
bs.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೧
bug.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
bxr.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
ca.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೨೫೩
ca.wikibooks.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
ca.wikimedia.org೧೪:೫೪, ೨ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೬ಲಾಗಿನ್ ಆದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿತ(?)
ca.wikinews.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
ca.wikiquote.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೨೪
ca.wikisource.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
ca.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೮೩
cbk-zam.wikipedia.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
cdo.wikipedia.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
ceb.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೨೫
ce.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
cho.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by email(?)೧೪
chr.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
chr.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೮
ch.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
ch.wikibooks.org೨೧:೦೮, ೧೮ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೩confirmed by password(?)
ch.wiktionary.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
chy.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೦
ckb.wikipedia.org೦೯:೪೪, ೨೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೦೯ಲಾಗಿನ್ ಆದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿತ(?)
commons.wikimedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧,೨೨೭autopatrolled
co.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೨೦
co.wikibooks.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
co.wikiquote.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೩೩
co.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೫೫
crh.wikipedia.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
cr.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
cr.wikiquote.org೨೧:೦೮, ೧೮ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೩confirmed by password(?)೨೪
cr.wiktionary.org೨೧:೦೮, ೧೮ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೩confirmed by password(?)
csb.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೧
csb.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೨೪
cs.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೬೩
cs.wikibooks.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
cs.wikinews.org೧೮:೩೨, ೧ ಜೂನ್ ೨೦೦೮ಲಾಗಿನ್ ಆದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿತ(?)
cs.wikiquote.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
cs.wikisource.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
cs.wikiversity.org೨೦:೪೫, ೧೨ ಜೂನ್ ೨೦೦೮ಲಾಗಿನ್ ಆದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿತ(?)
cs.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
cu.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
cv.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೨೯
cv.wikibooks.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
cy.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೮೭
cy.wikibooks.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
cy.wikiquote.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೩
cy.wikisource.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
cy.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
da.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೩೫
da.wikibooks.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
da.wikiquote.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
da.wikisource.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
da.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೨೪
de.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧,೪೬೧autoreview, editor
de.wikibooks.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
de.wikinews.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೮೯
de.wikiquote.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೩೫
de.wikisource.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೩
de.wikiversity.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
de.wikivoyage.org೨೧:೫೮, ೧೫ ಜನವರಿ ೨೦೧೮ಲಾಗಿನ್ ಆದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿತ(?)
de.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೫೪
diq.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೩೦
dsb.wikipedia.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
dv.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
dv.wiktionary.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
dz.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೨೩
dz.wiktionary.org೧೯:೪೬, ೨೯ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೩confirmed by email(?)
ee.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
el.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೪೭
el.wikibooks.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
el.wikiquote.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
el.wikisource.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
el.wikiversity.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
el.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೩೫
eml.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
en.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೪,೭೮೭extendedconfirmed
en.wikibooks.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
en.wikinews.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೪೯೯
en.wikiquote.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೫೨
en.wikisource.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೪೮
en.wikiversity.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
en.wikivoyage.org೧೨:೨೧, ೨೦ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೩ಲಾಗಿನ್ ಆದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿತ(?)
en.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೨೪೦
eo.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೫೫
eo.wikibooks.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
eo.wikiquote.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೨೧
eo.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
es.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೬೧೯
es.wikibooks.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
es.wikinews.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೮೦
es.wikiquote.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೨೮
es.wikisource.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೨
es.wikiversity.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
es.wikivoyage.org೨೧:೫೮, ೧೫ ಜನವರಿ ೨೦೧೮ಲಾಗಿನ್ ಆದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿತ(?)
es.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೯೧
et.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೬೫
et.wikibooks.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
et.wikiquote.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೨೮
et.wikisource.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
et.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೧
eu.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೪೦
eu.wikibooks.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
eu.wikiquote.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೧
eu.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
ext.wikipedia.org೨೨:೦೪, ೯ ಜೂನ್ ೨೦೦೮ಲಾಗಿನ್ ಆದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿತ(?)
fa.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೪೩
fa.wikibooks.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
fa.wikiquote.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
fa.wikisource.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
fa.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
ff.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
fiu-vro.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
fi.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೬೫
fi.wikibooks.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
fi.wikinews.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
fi.wikiquote.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
fi.wikisource.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
fi.wikiversity.org೦೯:೫೧, ೨೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೦೯ಲಾಗಿನ್ ಆದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿತ(?)
fi.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೬೮
fj.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
fj.wiktionary.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
fo.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
fo.wikisource.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
fo.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
frp.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
frr.wikipedia.org೧೯:೪೮, ೨೦ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೦ಲಾಗಿನ್ ಆದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿತ(?)
fr.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮ಗೃಹವಿಕಿ(?)೧,೭೭,೩೨೮abusefilter, interface-admin, sysop
fr.wikibooks.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೮೦
fr.wikinews.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೮,೭೫೪facilitator, trusteduser
fr.wikiquote.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧,೮೫೮
fr.wikisource.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೩೦೨
fr.wikiversity.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೫೩
fr.wikivoyage.org೧೧:೦೨, ೨೧ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೨ಲಾಗಿನ್ ಆದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿತ(?)
fr.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೯,೯೪೨autopatrolled
fur.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೨
fy.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೯
fy.wikibooks.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೭
fy.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
gan.wikipedia.org೨೧:೪೯, ೯ ಜೂನ್ ೨೦೦೮ಲಾಗಿನ್ ಆದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿತ(?)
ga.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೦
ga.wikibooks.org೨೧:೦೮, ೧೮ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೩confirmed by password(?)
ga.wikiquote.org೨೧:೦೮, ೧೮ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೩confirmed by password(?)
ga.wiktionary.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
gd.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೩
gd.wiktionary.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
glk.wikipedia.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
gl.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೭೨
gl.wikibooks.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
gl.wikiquote.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೪
gl.wikisource.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
gl.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೮೨
gn.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೩೦
gn.wikibooks.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೨೩
gn.wiktionary.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
got.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
got.wikibooks.org೨೧:೦೮, ೧೮ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೩confirmed by password(?)
gu.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
gu.wikibooks.org೨೧:೦೮, ೧೮ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೩confirmed by password(?)೩೪
gu.wikiquote.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೩೦
gu.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
gv.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೦
gv.wiktionary.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
hak.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
ha.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
ha.wiktionary.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
haw.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೨
he.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೧೯
he.wikibooks.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
he.wikinews.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೭
he.wikiquote.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೩
he.wikisource.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
he.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
hif.wikipedia.org೨೨:೦೫, ೯ ಜೂನ್ ೨೦೦೮ಲಾಗಿನ್ ಆದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿತ(?)
hi.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೭
hi.wikibooks.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೭
hi.wikiquote.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೬
hi.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
ho.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by email(?)
hr.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೦೪
hr.wikibooks.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೪
hr.wikiquote.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೪
hr.wikisource.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
hr.wiktionary.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
hsb.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
hsb.wiktionary.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
ht.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
ht.wikisource.org೨೧:೦೮, ೧೮ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೩confirmed by password(?)
hu.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೫೫
hu.wikibooks.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
hu.wikinews.org೧೮:೩೬, ೧ ಜೂನ್ ೨೦೦೮ಲಾಗಿನ್ ಆದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿತ(?)
hu.wikiquote.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
hu.wikisource.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
hu.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೪೨
hy.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
hy.wikibooks.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
hy.wikiquote.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೨೫
hy.wikisource.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
hy.wiktionary.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
hz.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by email(?)
ia.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೨೪
ia.wikibooks.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೦
ia.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೯
id.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೯೨
id.wikibooks.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
id.wikiquote.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
id.wikisource.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
id.wiktionary.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೩೦
ie.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
ie.wikibooks.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
ie.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೩
ig.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೭
ii.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by email(?)
ik.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೬
ik.wiktionary.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
ilo.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೨೮
incubator.wikimedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೬
io.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೪೨೧
io.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೮೬
is.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೬೫
is.wikibooks.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
is.wikiquote.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
is.wikisource.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
is.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
it.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೫೧೮
it.wikibooks.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೪
it.wikinews.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೭೫
it.wikiquote.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೪೯
it.wikisource.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
it.wikiversity.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
it.wikivoyage.org೧೯:೨೭, ೨ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ಲಾಗಿನ್ ಆದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿತ(?)
it.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೬೮
iu.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೨೫
iu.wiktionary.org೨೦:೩೯, ೧೨ ಜೂನ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
ja.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೩೮೨
ja.wikibooks.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
ja.wikinews.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೬
ja.wikiquote.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
ja.wikisource.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
ja.wikiversity.org೨೦:೪೧, ೧೨ ಜೂನ್ ೨೦೦೮ಲಾಗಿನ್ ಆದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿತ(?)
ja.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೦
jbo.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೦
jbo.wiktionary.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
jv.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೩
jv.wiktionary.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
kaa.wikipedia.org೨೨:೦೮, ೯ ಜೂನ್ ೨೦೦೮ಲಾಗಿನ್ ಆದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿತ(?)
kab.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
ka.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೩೩
ka.wikibooks.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೪೦
ka.wikiquote.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೨೨
ka.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
kg.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
ki.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೮
kj.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by email(?)
kk.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೨೧
kk.wikibooks.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೩೭
kk.wikiquote.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೨೮
kk.wiktionary.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
kl.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
kl.wiktionary.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
km.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೨೭
km.wikibooks.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೪೨
km.wiktionary.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
kn.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
kn.wikibooks.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೩೬
kn.wikiquote.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
kn.wikisource.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
kn.wiktionary.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
ko.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೨೦೦
ko.wikibooks.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
ko.wikiquote.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
ko.wikisource.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
ko.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
kr.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by email(?)
kr.wikiquote.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by email(?)
ksh.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
ks.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
ks.wikibooks.org೨೧:೦೮, ೧೮ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೩confirmed by password(?)೩೪
ks.wikiquote.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೧
ks.wiktionary.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
ku.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೩೮
ku.wikibooks.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೫೩
ku.wikiquote.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
ku.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೨೧
kv.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೨೭
kw.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೫
kw.wikiquote.org೨೧:೦೮, ೧೮ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೩confirmed by password(?)
kw.wiktionary.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
ky.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೨೬
ky.wikibooks.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೩೯
ky.wikiquote.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
ky.wiktionary.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
lad.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೨೫೪
la.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೩೧
la.wikibooks.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
la.wikiquote.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
la.wikisource.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
la.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೧
lbe.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
lb.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೧೫
lb.wikibooks.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೩೯
lb.wikiquote.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೭೧
lb.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೪೨
lg.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
lij.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
li.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೪೧
li.wikiquote.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
li.wikisource.org೨೦:೪೬, ೧೨ ಜೂನ್ ೨೦೦೮ಲಾಗಿನ್ ಆದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿತ(?)
li.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೮೪
lmo.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೩೭
ln.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೩೨
ln.wikibooks.org೨೧:೦೮, ೧೮ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೩confirmed by password(?)೪೭
ln.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೪೦
login.wikimedia.org೧೪:೫೦, ೨೪ ಜುಲೈ ೨೦೧೩ಲಾಗಿನ್ ಆದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿತ(?)
lo.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
lo.wiktionary.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
lt.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೧೭
lt.wikibooks.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
lt.wikiquote.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೧
lt.wikisource.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
lt.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೨೯
lv.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೩೨
lv.wikibooks.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೨೦
lv.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೨೭
map-bms.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೧
mdf.wikipedia.org೨೨:೦೨, ೯ ಜೂನ್ ೨೦೦೮ಲಾಗಿನ್ ಆದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿತ(?)
www.mediawiki.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
meta.wikimedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೭೯೬autopatrolled
mg.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
mg.wikibooks.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೬
mg.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೮
mhr.wikipedia.org೧೨:೪೯, ೧೦ ಜುಲೈ ೨೦೦೯ಲಾಗಿನ್ ಆದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿತ(?)
mh.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
mh.wiktionary.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
mi.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೭೦
mi.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
mk.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೨೩
mk.wikibooks.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೫
mk.wikisource.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
mk.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೨
ml.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
ml.wikibooks.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೫೨
ml.wikiquote.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
ml.wikisource.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
ml.wiktionary.org೧೪:೧೧, ೧೬ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೧೪ಲಾಗಿನ್ ಆದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿತ(?)
mn.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೧
mn.wikibooks.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೪೩
mn.wiktionary.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
mr.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
mr.wikibooks.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೨೮
mr.wikiquote.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೪೦
mr.wiktionary.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
ms.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೯
ms.wikibooks.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೩೮
ms.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
mt.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೬೮
mt.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೬೦
mus.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by email(?)೧೨
mwl.wikipedia.org೦೯:೪೬, ೨೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೦೯ಲಾಗಿನ್ ಆದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿತ(?)೩೯೫
myv.wikipedia.org೨೨:೧೨, ೯ ಜೂನ್ ೨೦೦೮ಲಾಗಿನ್ ಆದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿತ(?)
my.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೧
my.wikibooks.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೪೫
my.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
mzn.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
nah.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೩೪
nah.wikibooks.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
nah.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
nap.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೩೨
na.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೩೨
na.wikibooks.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೪೨
na.wikiquote.org೨೧:೪೪, ೧೫ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೫confirmed by email(?)೩೨
na.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೩೨
nds-nl.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
nds.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೨೮
nds.wikibooks.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
nds.wikiquote.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by email(?)೧೬
nds.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
ne.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೦೯
ne.wikibooks.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
ne.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೪೨
new.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
ng.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೩
nl.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೫೯೬
nl.wikibooks.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
nl.wikinews.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೫೧
nl.wikiquote.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
nl.wikisource.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
nl.wikivoyage.org೨೧:೫೯, ೧೫ ಜನವರಿ ೨೦೧೮ಲಾಗಿನ್ ಆದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿತ(?)
nl.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೨
nn.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೪೬
nn.wikiquote.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
nn.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
nov.wikipedia.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೩೭
no.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೩೦೫autopatrolled
no.wikibooks.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
no.wikinews.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
no.wikiquote.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೩
no.wikisource.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
no.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
nrm.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
nv.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
ny.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೪
oc.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೬೬
oc.wikibooks.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
oc.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೯
om.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
om.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
or.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
or.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by email(?)೨೫
os.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೮
outreach.wikimedia.org೨೨:೪೧, ೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೦ಲಾಗಿನ್ ಆದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿತ(?)
pag.wikipedia.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
pam.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
pap.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
pa.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
pa.wikibooks.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
pa.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೨
pcd.wikipedia.org೦೯:೩೩, ೨೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೦೯ಲಾಗಿನ್ ಆದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿತ(?)
pdc.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
pih.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
pi.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
pi.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
pl.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೫೭೧
pl.wikibooks.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
pl.wikimedia.org೧೭:೫೦, ೧೫ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ಲಾಗಿನ್ ಆದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿತ(?)
pl.wikinews.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೭೯
pl.wikiquote.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೨೫
pl.wikisource.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
pl.wikivoyage.org೨೧:೫೯, ೧೫ ಜನವರಿ ೨೦೧೮ಲಾಗಿನ್ ಆದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿತ(?)
pl.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೩೩
pms.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೨೭
pnb.wikipedia.org೦೯:೪೯, ೨೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೦೯ಲಾಗಿನ್ ಆದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿತ(?)
pnt.wikipedia.org೨೦:೨೩, ೬ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೯ಲಾಗಿನ್ ಆದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿತ(?)
ps.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
ps.wikibooks.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
ps.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೧
pt.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೭೮೮
pt.wikibooks.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
pt.wikinews.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೦೧
pt.wikiquote.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೩೧
pt.wikisource.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೭
pt.wikiversity.org೨೦:೩೨, ೧೨ ಜೂನ್ ೨೦೦೮ಲಾಗಿನ್ ಆದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿತ(?)
pt.wikivoyage.org೨೧:೫೯, ೧೫ ಜನವರಿ ೨೦೧೮ಲಾಗಿನ್ ಆದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿತ(?)
pt.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೭೦
quality.wikimedia.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
qu.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೦೦
qu.wikibooks.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
qu.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
rm.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೦೫
rm.wikibooks.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
rm.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by email(?)೩೬
rmy.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
rn.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೫
rn.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೪
roa-rup.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೫
roa-rup.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೩೯
roa-tara.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
ro.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೩೫
ro.wikibooks.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
ro.wikinews.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೯
ro.wikiquote.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
ro.wikisource.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
ro.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
rue.wikipedia.org೨೧:೪೭, ೧೩ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೨೦ಲಾಗಿನ್ ಆದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿತ(?)
ru.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೪೩೨autoeditor, uploader
ru.wikibooks.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
ru.wikinews.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೨
ru.wikiquote.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
ru.wikisource.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
ru.wikiversity.org೦೯:೫೪, ೨೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೦೯ಲಾಗಿನ್ ಆದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿತ(?)
ru.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೨೯
rw.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೧
rw.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೨೯
sah.wikipedia.org೨೨:೦೮, ೯ ಜೂನ್ ೨೦೦೮ಲಾಗಿನ್ ಆದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿತ(?)
sa.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
sa.wikibooks.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
sa.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೩೭
scn.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೨೬೯
scn.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೦೭
sco.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೫
sc.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
sd.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
sd.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೮
se.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
se.wikibooks.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
sg.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
sg.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೦
sh.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
sh.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೪೭
simple.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೪೭
simple.wikibooks.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
simple.wikiquote.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
simple.wiktionary.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
si.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
si.wikibooks.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
si.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೩
sk.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೨೨೫
sk.wikibooks.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
sk.wikiquote.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೨೫
sk.wikisource.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
sk.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
sl.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೨೦೫
sl.wikibooks.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
sl.wikiquote.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೧
sl.wikisource.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
sl.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
sm.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೫೫
sm.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೨೭
sn.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
sn.wiktionary.org೨೧:೦೮, ೧೮ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೩confirmed by password(?)೩೫
wikisource.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೯
so.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೯
so.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೦
species.wikimedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
sq.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೭೫
sq.wikibooks.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
sq.wikiquote.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
sq.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
srn.wikipedia.org೨೦:೪೮, ೧೨ ಜೂನ್ ೨೦೦೮ಲಾಗಿನ್ ಆದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿತ(?)
sr.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೧೬
sr.wikibooks.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
sr.wikinews.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೩
sr.wikiquote.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
sr.wikisource.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
sr.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
ss.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
ss.wiktionary.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
stq.wikipedia.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
strategy.wikimedia.org೧೮:೦೨, ೨೩ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೦೯ಲಾಗಿನ್ ಆದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿತ(?)
st.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
st.wiktionary.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
su.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೨
su.wikibooks.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
su.wikiquote.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೪
su.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
sv.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೪೦೨
sv.wikibooks.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
sv.wikinews.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೩೩
sv.wikiquote.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೬
sv.wikisource.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
sv.wikiversity.org೧೩:೨೬, ೧೩ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೭ಲಾಗಿನ್ ಆದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿತ(?)
sv.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೪
sw.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೩೧
sw.wikibooks.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
sw.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೩೮
szl.wikipedia.org೨೨:೦೮, ೯ ಜೂನ್ ೨೦೦೮ಲಾಗಿನ್ ಆದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿತ(?)
ta.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೩೫
ta.wikibooks.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
ta.wikinews.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
ta.wikiquote.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
ta.wikisource.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
ta.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
tcy.wikipedia.org೨೨:೪೯, ೪ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೬ಲಾಗಿನ್ ಆದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿತ(?)
test2.wikipedia.org೧೬:೦೦, ೧೬ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೦ಲಾಗಿನ್ ಆದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿತ(?)
test.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
tet.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
te.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
te.wikibooks.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
te.wikiquote.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೩೬
te.wikisource.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
te.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೨೯
tg.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೨೫
tg.wikibooks.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
tg.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೪೯
th.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೩೦
th.wikibooks.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
th.wikinews.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
th.wikiquote.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೨೮
th.wikisource.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
th.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
ti.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
ti.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೨
tk.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
tk.wikibooks.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
tk.wikiquote.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೩೫
tk.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೪
tl.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೨೭
tl.wikibooks.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
tl.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೪೭
tn.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
tn.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೧
to.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೧
to.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
tpi.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೨೨
tpi.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೩೯
tr.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೦೧
tr.wikibooks.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
tr.wikiquote.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೯
tr.wikisource.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
tr.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೨೭
ts.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
ts.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೩
tt.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೨೮
tt.wikibooks.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
tt.wikiquote.org೨೧:೦೮, ೧೮ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೩confirmed by password(?)೨೯
tt.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
tum.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೨೫
tw.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
tw.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೨೭
tyv.wikipedia.org೧೦:೫೨, ೧೨ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೩ಲಾಗಿನ್ ಆದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿತ(?)
ty.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
udm.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
ug.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೨೩
ug.wikibooks.org೨೧:೦೮, ೧೮ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೩confirmed by password(?)
ug.wikiquote.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೩೦
ug.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೫
uk.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೪೩
uk.wikibooks.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೩
uk.wikinews.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೨
uk.wikiquote.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
uk.wikisource.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
uk.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
ur.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೨೫
ur.wikibooks.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೩೨
ur.wikiquote.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೪೩
ur.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೧
usability.wikimedia.org೧೭:೪೨, ೧೯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೦೯ಲಾಗಿನ್ ಆದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿತ(?)
uz.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೬
uz.wikibooks.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೪೦
uz.wikiquote.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೩೨
uz.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೪೩
vec.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೭೦
ve.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೧
vi.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೩೪
vi.wikibooks.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
vi.wikiquote.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೦
vi.wikisource.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
vi.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೭
vls.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
vo.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೭೬
vo.wikibooks.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೪೮
vo.wikiquote.org೨೧:೦೮, ೧೮ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೩confirmed by password(?)೩೪
vo.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೬
war.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
wa.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೯೧
wa.wikibooks.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
wa.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
www.wikidata.org೧೫:೨೫, ೩೦ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೧೨ಲಾಗಿನ್ ಆದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿತ(?)೭೧೫
wikimania2010.wikimedia.org೦೮:೦೬, ೩೦ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೦ಲಾಗಿನ್ ಆದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿತ(?)
wikimania2013.wikimedia.org೧೫:೩೬, ೨೨ ಜನವರಿ ೨೦೧೪ಲಾಗಿನ್ ಆದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿತ(?)
wikimania2014.wikimedia.org೧೪:೪೩, ೨೨ ಜನವರಿ ೨೦೧೪ಲಾಗಿನ್ ಆದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿತ(?)
wikimania2015.wikimedia.org೧೦:೩೬, ೧೪ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೧೫ಲಾಗಿನ್ ಆದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿತ(?)
wikimania2016.wikimedia.org೨೨:೨೦, ೧೯ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೧೬ಲಾಗಿನ್ ಆದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿತ(?)
wikimania2017.wikimedia.org೧೨:೨೧, ೫ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೭ಲಾಗಿನ್ ಆದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿತ(?)
wikimania.wikimedia.org೦೮:೦೪, ೧೭ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೯ಲಾಗಿನ್ ಆದಾಗ ಸೃಷ್ಟಿತ(?)
wo.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೨೧
wo.wikiquote.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
wo.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೩೨
wuu.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
xal.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
xh.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೭
xh.wikibooks.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೩೨
xh.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೩೬
yi.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
yi.wikisource.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
yi.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೮
yo.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
yo.wikibooks.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೫೦
yo.wiktionary.org೨೧:೪೪, ೧೫ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೫confirmed by email(?)೩೪
za.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
za.wikibooks.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೬
za.wikiquote.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೪
za.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೨೮
zea.wikipedia.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
zh-classical.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
zh-min-nan.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೧
zh-min-nan.wikibooks.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
zh-min-nan.wikiquote.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
zh-min-nan.wikisource.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
zh-min-nan.wiktionary.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
zh-yue.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
zh.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೬೪
zh.wikibooks.org೧೨:೫೫, ೨೫ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
zh.wikinews.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
zh.wikiquote.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
zh.wikisource.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
zh.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೧೫
zu.wikipedia.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
zu.wikibooks.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)೩೯
zu.wiktionary.org೧೩:೦೨, ೧೩ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೦೮confirmed by password(?)
"https://kn.wikisource.org/wiki/ವಿಶೇಷ:CentralAuth/Hégésippe_Cormier" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ