ಪರಿವಿಡಿ ಪುಟಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು
ಪರಿವಿಡಿ ಪುಟಗಳನ್ನು ಹುಡುಕು

 

Showing below up to ೫೦ results in range # to #೫೦.

ವೀಕ್ಷಿಸು (ಹಿಂದಿನ ೫೦ | ಮುಂದಿನ ೫೦) (೨೦ | ೫೦ | ೧೦೦ | ೨೫೦ | ೫೦೦)

 1. Vimoochane.pdf ‎[೩೫೫ ಪುಟಗಳು]
 2. Mrutyunjaya.pdf ‎[೭೧೦ ಪುಟಗಳು]
 3. Naavu manushyare - Niranjana.pdf ‎[೫೫ ಪುಟಗಳು]
 4. Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-1.pdf ‎[೫೦೬ ಪುಟಗಳು]
 5. Mahakhshatriya Priliminary pages.pdf ‎[೩೪ ಪುಟಗಳು]
 6. Abhaya.pdf ‎[೩೨೬ ಪುಟಗಳು]
 7. ನವೋದಯ.pdf ‎[೨೦೨ ಪುಟಗಳು]
 8. Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-4-Part-2.pdf ‎[೬೨೭ ಪುಟಗಳು]
 9. Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-2.pdf ‎[೩೫೫ ಪುಟಗಳು]
 10. Chirasmarane-Niranjana.pdf ‎[೨೮೧ ಪುಟಗಳು]
 11. Evaluating Wikipedia brochure.pdf ‎[೮ ಪುಟಗಳು]
 12. Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-4-Part-1.pdf ‎[೩೦೦ ಪುಟಗಳು]
 13. Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-6-Part-5.pdf ‎[೫೨ ಪುಟಗಳು]
 14. AAHVANA.pdf ‎[೧೮೨ ಪುಟಗಳು]
 15. Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-6-Part-1.pdf ‎[೫೨ ಪುಟಗಳು]
 16. Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-6-Part-9.pdf ‎[೫೧ ಪುಟಗಳು]
 17. Banashankri.pdf ‎[೧೮೨ ಪುಟಗಳು]
 18. Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-2-Part-2.pdf ‎[೧೯೬ ಪುಟಗಳು]
 19. Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-2-Part-5.pdf ‎[೩೦ ಪುಟಗಳು]
 20. Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-6-Part-6.pdf ‎[೫೨ ಪುಟಗಳು]
 21. Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-2-Part-1.pdf ‎[೩೦೧ ಪುಟಗಳು]
 22. Rangammana Vathara.pdf ‎[೨೦೯ ಪುಟಗಳು]
 23. Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-2-Part-3.pdf ‎[೨೦೭ ಪುಟಗಳು]
 24. Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-2-Part-4.pdf ‎[೧೭೦ ಪುಟಗಳು]
 25. Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-1-Part-3.pdf ‎[೭೨ ಪುಟಗಳು]
 26. Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-6-Part-8.pdf ‎[೫೨ ಪುಟಗಳು]
 27. Mahakhshatriya.pdf ‎[೨೨೦ ಪುಟಗಳು]
 28. Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-6-Part-2.pdf ‎[೪೫ ಪುಟಗಳು]
 29. Mysore-University-Encyclopaedia-Vol-6-Part-4.pdf ‎[೫೨ ಪುಟಗಳು]
 30. ಚಂದ್ರಮತಿ.djvu ‎[೯೨ ಪುಟಗಳು]
 31. ಚತುರ್ಥಾಂಶಂ.djvu ‎[೧೩೯ ಪುಟಗಳು]
 32. ಜೀವಂಧರ ಚರಿತೆ.djvu ‎[೨೧೫ ಪುಟಗಳು]
 33. ಅರ್ಥಸಾಧನ.djvu ‎[೧೧೨ ಪುಟಗಳು]
 34. ಚಂದ್ರಾವಳಿ ವಿಲಾಸಂ.djvu ‎[೧೦೪ ಪುಟಗಳು]
 35. ಅಪ್ರತಿಮ ವೀರ ಚರಿತಂ.djvu ‎[೧೮೮ ಪುಟಗಳು]
 36. ಅಶೋಕ.djvu ‎[೧೯೭ ಪುಟಗಳು]
 37. ಅನುಭವಸಾರವು.djvu ‎[೧೧೯ ಪುಟಗಳು]
 38. ಬೃಹತ್ಕಥಾ ಮಂಜರಿ.djvu ‎[೩೧೦ ಪುಟಗಳು]
 39. ಬಾಳ ನಿಯಮ.djvu ‎[೨೧೭ ಪುಟಗಳು]

ವೀಕ್ಷಿಸು (ಹಿಂದಿನ ೫೦ | ಮುಂದಿನ ೫೦) (೨೦ | ೫೦ | ೧೦೦ | ೨೫೦ | ೫೦೦)

"https://kn.wikisource.org/wiki/ವಿಶೇಷ:IndexPages" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ