ಬೇಕಾಗಿರುವ ಟೆಂಪ್ಲೇಟುಗಳು

Jump to navigation Jump to search

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾಹಿತಿ cache ಆಗಿರುವುದು, ಮತ್ತು ಇದರ ಕೊನೆಯ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರುವುದು ೧೪:೫೦, ೨೮ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೨೦. ಹೆಚ್ಚಂದರೆ ೫,೦೦೦ results are cacheನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದು

Showing below up to ೫೦ results in range # to #೫೦.

ವೀಕ್ಷಿಸು (ಹಿಂದಿನ ೫೦ | ಮುಂದಿನ ೫೦) (೨೦ | ೫೦ | ೧೦೦ | ೨೫೦ | ೫೦೦)

 1. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Ifnumber‏‎ (೨೦೭ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 2. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:User en‏‎ (೧೨ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 3. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Db-author‏‎ (೮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 4. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Resolved mark/doc‏‎ (೮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 5. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:User kn-0‏‎ (೭ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 6. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Db-blanked‏‎ (೫ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 7. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Db-g7‏‎ (೫ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 8. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Db-self‏‎ (೫ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 9. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Infobox person‏‎ (೫ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 10. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Corners‏‎ (೪ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 11. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Distinguish‏‎ (೪ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 12. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Infobox Writer‏‎ (೪ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 13. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Tld‏‎ (೪ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 14. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:User de-1‏‎ (೩ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 15. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:!((‏‎ (೨ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 16. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:!))‏‎ (೨ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 17. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Check mark templates‏‎ (೨ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 18. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Cite web‏‎ (೨ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 19. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Interwikitmp-grp‏‎ (೨ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 20. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Is century‏‎ (೨ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 21. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Is decade‏‎ (೨ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 22. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Is number‏‎ (೨ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 23. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Is subpage‏‎ (೨ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 24. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Is year‏‎ (೨ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 25. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Main‏‎ (೨ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 26. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Oldid‏‎ (೨ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 27. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Redirect category shell‏‎ (೨ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 28. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Selfref‏‎ (೨ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 29. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Spaces‏‎ (೨ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 30. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Temt‏‎ (೨ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 31. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Translated tag‏‎ (೨ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 32. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:User !‏‎ (೨ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 33. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:User da-2‏‎ (೨ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 34. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:User de‏‎ (೨ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 35. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:User en-2‏‎ (೨ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 36. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:User fr‏‎ (೨ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 37. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:User it-1‏‎ (೨ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 38. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:User ru‏‎ (೨ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 39. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:User tl‏‎ (೨ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 40. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Var‏‎ (೨ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 41. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Wikibooks‏‎ (೨ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 42. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Year‏‎ (೨ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 43. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:175 11‏‎ (೧ ಸಂಪರ್ಕ)
 44. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:31‏‎ (೧ ಸಂಪರ್ಕ)
 45. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Asbox/templatepage‏‎ (೧ ಸಂಪರ್ಕ)
 46. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Author missing‏‎ (೧ ಸಂಪರ್ಕ)
 47. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:BAG Admin Tools‏‎ (೧ ಸಂಪರ್ಕ)
 48. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Behav‏‎ (೧ ಸಂಪರ್ಕ)
 49. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Brace table parameters‏‎ (೧ ಸಂಪರ್ಕ)
 50. ಟೆಂಪ್ಲೇಟು:Cite book‏‎ (೧ ಸಂಪರ್ಕ)

ವೀಕ್ಷಿಸು (ಹಿಂದಿನ ೫೦ | ಮುಂದಿನ ೫೦) (೨೦ | ೫೦ | ೧೦೦ | ೨೫೦ | ೫೦೦)

"https://kn.wikisource.org/wiki/ವಿಶೇಷ:WantedTemplates" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ