ಸದಸ್ಯರ ಚರ್ಚೆಪುಟ:-revi

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಇದು ಸದಸ್ಯ:-revi ಲೇಖನದ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಚರ್ಚಾ ಪುಟವಾಗಿದೆ.

  • ಶಾಂತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿ.
  • ಇತರರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಬಯಸಿ.
  • ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ.
PLEASE DO NOT LEAVE MESSAGE HERE!

Before blocking my account: if you're blocking me for edits with summaries containing (Script), just tell me to slow down at c:User talk:-revi instead. Those are automated script edits for Commons' filemove system.

Please leave your message at one of the following sites:
Wikidata-logo-en.svg d:User talk:-revi for Wikidata/interwikilinks stuff (I'm one of the ನಿರ್ವಾಹಕರು there);
Commons-logo.svg commons:User talk:-revi for renaming stuff or CommonsDelinker actions (I'm one of the ನಿರ್ವಾಹಕರು there);

Wikimedia Community Logo optimized.svg meta:User talk:-revi for other stuff (like user right notifications or revert messages).

Start a discussion with -revi

Start a discussion