ಅಂಗಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಂಗೆ ಆಚಾರವೆ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಅಂಗಕ್ಕೆ
ಆಚಾರವೆ
ಚೆಲುವು.
ಮನಕ್ಕೆ
ಮಹಾನುಭಾವವೆ
ಚೆಲುವು.
ಆತ್ಮಂಗೆ
ಅರುಹೆ
ಚೆಲುವು.
ಅಖಂಡೇಶ್ವರನೆಂಬ
ನಿಜವಿಂಬುಗೊಂಡವಂಗೆ
ಶರಣರ
ಸಂಗವೆ
ಚೆಲುವು.