Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ಅಂಗದೊಳಗಣ ಲಿಂಗ, ಲಿಂಗದೊಳಗಣ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search



Pages   (key to Page Status)   


ಅಂಗದೊಳಗಣ ಲಿಂಗ
ಲಿಂಗದೊಳಗಣ ಅಂಗ; ಅಂಗ-ಲಿಂಗ ಸಂಗ ಹಿಂಗದಂತೆ ಮಾಡಿರೆ. ದೇವ ದೇವ ಎಂಬಿರಿ ಬಲ್ಲವರು
ಲಿಂಗವ
ಬಲ್ಲವರು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿರೆ ! ತಾ ಸತ್ತು ಲಿಂಗವ ಕೂಡಿಹೆನೆಂದಡೆ ಗುಹೇಶ್ವರಂಗೆ ಬೇರೊಂದುಠಾವುಂಟೆ ಹೇಳಿರೆ ?