ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗವರತು,

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗವರತು
ಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ಅಂಗವರತು ಭಾವತುಂಬಿ ಪರಿಣಾಮವರತು
ನಾಮವಿಲ್ಲದ ದೇವರಿಗೆ ನೇಮವೆಲ್ಲಿಯದೊ ಗುಹೇಶ್ವರಾ.