ಅಂಗದ ಮೇಲೆ ಲಿಂಗಸಾಹಿತ್ಯದ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಅಂಗದ
ಮೇಲೆ
ಲಿಂಗಸಾಹಿತ್ಯದ
ಬಳಿಕ
ಸ್ಥಾವರಲಿಂಗವ
ಪೂಜಿಸಬಾರದು
ತನ್ನ
ಪುರುಷನ
ಬಿಟ್ಟು
ಅನ್ಯಪುರುಷರ
ಸಂಗ
ಸಲ್ಲುವುದೆ
?
ಕರಸ್ಥಲದಲ್ಲಿ
ಲಿಂಗದೇವನಿದ್ದಂತೆ
ಧರೆಯ
ಮೇಲಣ
ಪ್ರತಿಷೆ*ಗೆರಗಿದಡೆ
ನರಕದಲ್ಲಿಕ್ಕುವ
ನಮ್ಮ
ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಮದೇವಾ
!