ಅಂಗವಿಕಾರಿಗೇಕೊ ಏಕಭಾಜನ ಲಿಂಗದೊಡನೆ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಅಂಗವಿಕಾರಿಗೇಕೊ
ಲಿಂಗದೊಡನೆ
ಏಕಭಾಜನ
?
ಆತ್ಮಸುಖಿಗೇಕೊ
ಲಿಂಗದೊಡನೆ
ಏಕಭಾಜನ
?
ಹುಸಿ
ಡಂಭಕಗೇಕೊ
ಲಿಂಗದೊಡನೆ
ಏಕಭಾಜನ
?
ಜಾರಚೋರಂಗೇಕೊ
ಲಿಂಗದೊಡನೆ
ಏಕಭಾಜನ
?
ನಮ್ಮ
ಅಖಂಡೇಶ್ವರನ
ನಿಜವನರಿಯದವರಿಗೇಕೊ
ಪರಮ
ಶಿವಲಿಂಗದೊಡನೆ
ಏಕಭಾಜನ
?