Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ಅಂಗವಿಕಾರಿ ಲಿಂಗವಿಕಾರಿಯನರಿಯ. ಲಿಂಗವಿಕಾರಿ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchPages   (key to Page Status)   


ಅಂಗವಿಕಾರಿ ಲಿಂಗವಿಕಾರಿಯನರಿಯ. ಲಿಂಗವಿಕಾರಿ ಅಂಗವಿಕಾರಿಯನರಿಯ. ಅಂಗವೇ ದಿಂಡುನಾಳ ಲಿಂಗವೇ..... ನವ ಸುರಾಳ ಕಳಚಿದಡೆ ತೋರಲಿಲ್ಲ
ತೋರಿದಡೆ ಬೆಚ್ಚಲಿಲ್ಲ. ಸುರುಳಿನೊಳಗೆ ಸುತ್ತಿ ಹೊರಗಿರಿಸಿದೆನು ಕಾಣಾ_ಗುಹೇಶ್ವರಾ.