ಅಂಜನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಜಿ ಅರ್ಕನ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಅಂಜನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ
ಅರ್ಕನ
ಉದಯವ
ಕಂಡೆ.
ಸಂಜೆಯ
ಮಬ್ಬು
ಅಂಜಿ
ಓಡಿದುದ
ಕಂಡೆ.
ಕುಂಜರನ
ಮರಿಗಳ
ಕೋಳಿ
ನುಂಗಿದುದ
ಕಂಡು
ಬೆರಗಾದೆನಯ್ಯಾ
ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ
!