ಅಂಥ ಐವತ್ತೆಂಟು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಅಂಥ
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವ
ಮೂವತ್ತಾರುಲಕ್ಷದ
ಮೇಲೆ
ಸಾವಿರದ
ಮುನ್ನೂರಾ
ಐವತ್ತೆಂಟು
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನೊಳಕೊಂಡುದೊಂದು
ಉದಂಬರೀಶವೆಂಬ
ಭುವನ.

ಭುವನದೊಳು
ಉಮಾರಹಿತನೆಂಬ
ರುದ್ರಮೂರ್ತಿ
ಇಹನು.

ರುದ್ರಮೂರ್ತಿಯ
ಓಲಗದಲ್ಲಿ
ಆರುನೂರೆಪ್ಪತ್ತೈದುಕೋಟಿ
ನಾರಾಯಣರು
ಬ್ರಹ್ಮ
ರುದ್ರಾದಿಗಳಿಹರು
ನೋಡಾ.
ಆರುನೂರೆಪ್ಪತ್ತೈದುಕೋಟಿ
ವೇದಪುರುಷರು
ಮುನೀಂದ್ರರು
ಇಂದ್ರಚಂದ್ರಾದಿತ್ಯರು
ದೇವರ್ಕಳಿಹರು
ನೋಡಾ
ಅಪ್ರಮಾಣಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.