ಅಂಥ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರವೆಂಬ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಅಂಥ
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವ
ಹನ್ನೆರಡುಲಕ್ಷದ
ಮೇಲೆ
ಸಾವಿರದನೂರಾಹದಿನೆಂಟು
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನೊಳಕೊಂಡುದೊಂದು
ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರವೆಂಬ
ಭುವನ.

ಭುವನದೊಳು
ಹರಿಸಂಹಾರವೆಂಬ
ರುದ್ರಮೂರ್ತಿ
ಇಹನು.

ರುದ್ರಮೂರ್ತಿಯ
ಓಲಗದಲ್ಲಿ
ಐನೂರೈವತ್ತೈದುಕೋಟಿ
ರುದ್ರ-ಬ್ರಹ್ಮ-ನಾರಾಯಣರಿಹರು
ನೋಡಾ.
ಐನೂರೈವತ್ತೈದುಕೋಟಿ
ಇಂದ್ರ-ಚಂದ್ರಾದಿತ್ಯರು
ವೇದಪುರುಷರು
ಮುನೀಂದ್ರರು
ದೇವರ್ಕಳಿಹರು
ನೋಡಾ
ಅಪ್ರಮಾಣಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.