Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ಅಂಥ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರವೆಂಬ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchPages   (key to Page Status)   


ಅಂಥ
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವ
ಹನ್ನೆರಡುಲಕ್ಷದ
ಮೇಲೆ
ಸಾವಿರದನೂರಾಹದಿನೆಂಟು
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನೊಳಕೊಂಡುದೊಂದು
ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರವೆಂಬ
ಭುವನ.

ಭುವನದೊಳು
ಹರಿಸಂಹಾರವೆಂಬ
ರುದ್ರಮೂರ್ತಿ
ಇಹನು.

ರುದ್ರಮೂರ್ತಿಯ
ಓಲಗದಲ್ಲಿ
ಐನೂರೈವತ್ತೈದುಕೋಟಿ
ರುದ್ರ-ಬ್ರಹ್ಮ-ನಾರಾಯಣರಿಹರು
ನೋಡಾ.
ಐನೂರೈವತ್ತೈದುಕೋಟಿ
ಇಂದ್ರ-ಚಂದ್ರಾದಿತ್ಯರು
ವೇದಪುರುಷರು
ಮುನೀಂದ್ರರು
ದೇವರ್ಕಳಿಹರು
ನೋಡಾ
ಅಪ್ರಮಾಣಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ.