ಅಕಟಕಟಾ ದೇಹಾರ ಅಭ್ಯಾಸವಾಯಿತ್ತಲ್ಲಾ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಅಕಟಕಟಾ
ದೇಹಾರ
ಅಭ್ಯಾಸವಾಯಿತ್ತಲ್ಲಾ
!
ಅಕಟಕಟಾ
ಓಗರ
ಉಪಹಾರವಾಯಿತ್ತಲ್ಲಾ
!
ಅಕಟಕಟಾ
ಅನುಭಾವ
ಹೊಲಬುಗೆಟ್ಟು
ಹೋಯಿತ್ತಲ್ಲಾ
!
ಅಕಟಕಟಾ
ಷೋಡಶೋಪಚಾರವನರಿಯದೆ
ಕೆಟ್ಟರಲ್ಲಾ
ಗುಹೇಶ್ವರಾ.