ಅಕಾಯ ಸನ್ನಹಿತವಾಯಿತ್ತಲ್ಲಾ; ಅಕಾಯ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಅಕಾಯ
ಸನ್ನಹಿತವಾಯಿತ್ತಲ್ಲಾ;
ಅಕಾಯ
ಅಳವಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲಾ;
ಅಕಾಯ
ನಿಂದು
[ನಿಜ]
ನಿವಾಸವಾಯಿತ್ತಲ್ಲಾ;
ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಾ
ನಿನ್ನಿಂದೆ
ನಿಂದಿತಲ್ಲಾ
!