ಅಜಗಣ್ಣ ತಂದೆ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಕ್ಕುಂಡಿಯು ಅಜಗಣ್ಣ ತಂದೆಯ ಊರು. ಮಹಾಘನ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಎಂಬುದು ಅಜಗಣ್ಣನ ಅಂಕಿತನಾಮ. [೧]ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕನ ಸೋದರನಾದ ಅಜಗಣ್ಣ, ತನ್ನ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನು ಕರದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಿ, ತನ್ನ ಬಾಯೊಳಗೆ ಇಟ್ಟು, ಶುದ್ಧ ವಾಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದ ಎಂಬುದು ಐತಿಹ್ಯ. ಡಾ. ಎಂ ಎಂ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಮತ್ತು ಡಾ. ಓ. ಎಲ್ ನಾಗಭೂಷಣಸ್ವಾಮಿ, ಅಜಗಣ್ಣನ ವಚನಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

  1. http://lingayatreligion.com/Sharanaru/Ajaganna.htm