Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ಅಡಿಗಡಿಗೆ ಸ್ಥಾನನಿಧಿ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search


Pages   (key to Page Status)   

ಅಡಿಗಡಿಗೆ ಸ್ಥಾನನಿಧಿ

ಅಡಿಗಡಿಗೆ ದಿವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ 
ಅಡಿಗಡಿಗೆ ನಿಧಿಯು ನಿಧಾನ ನೋಡಯ್ಯಾ ! ಆತನ ಇರವೆ ವಾರಣಾಸಿ
ಅವಿಮುಕ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಕೂಡಲಸಂಗನ ಶರಣ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿ.