Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ಅಡಿಮುಡಿಯಿಲ್ಲದ ಅಖಂಡೇಶ್ವರನೆಂಬ ಪ್ರಸಾದ,

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchPages   (key to Page Status)   


ಅಡಿಮುಡಿಯಿಲ್ಲದ ಪ್ರಸಾದ
ನಡುಕಡೆಯಿಲ್ಲದ ಪ್ರಸಾದ
ಎಡೆಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಪ್ರಸಾದ
ಅಖಂಡೇಶ್ವರನೆಂಬ ಮಹಾಘನ ಪರಾತ್ಪರ ಪರಿಪೂರ್ಣಪ್ರಸಾದದೊಳಗೆ ಮನವಡಗಿ ನೆನಹುನಿಷ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಏನೆಂದರಿಯದಿರ್ದೆನಯ್ಯಾ.