ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಲಿಂಗಾರಾಧನೆ ಹುಸಿಯೆಂದು

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಅದ್ವೈತಿಗಳು
ಲಿಂಗಾರಾಧನೆ
ಹುಸಿಯೆಂದು
ಬುದ್ಧಿಗೆಟ್ಟರು
ಆಗಮವನರಿಯದೆ
ಬೊಮ್ಮನ
ನೆರೆದಡೆ
ಬ್ರಹ್ಮನ
ಶಿರವ
ಕೊಂಡುದನರಿಯಿರೊ
!
ಬೊಮ್ಮವಾದಿಗಳೆಲ್ಲ
ಲಿಂಗಕ್ಕೆ
ದೂರವಾದರು.
ನಮ್ಮ
ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗನ
ಶರಣರು
ಜಗದ್ವಂದ್ಯರಾದರು.