ಅನಂತಕೋಟಿ ಪ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳನೊಳಕೊಂಡ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಅನಂತಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳನೊಳಕೊಂಡ ಮಹಾಘನಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಂಗ ಮನ ಪ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯ ವಿಷಯ ಕರಣಂಗಳ ಹೂಳಿ
ತಾನಿಲ್ಲದೆ ನಡೆವುತ್ತೆ
ತಾನಿಲ್ಲದೆ ನುಡಿವುತ್ತೆ
ತಾನಿಲ್ಲದೆ ಹಿಡಿವುತ್ತೆ
ತಾನಿಲ್ಲದೆ ಬಿಡುತ್ತೆ
ತಾನಿಲ್ಲದೆ ನೋಡುತ್ತೆ
ತಾನಿಲ್ಲದೆ ಆಡುತ್ತೆ ಬಯಲ ಬೊಂಬೆಯಂತೆ ಸುಳಿವ ಮಹಾಶರಣರ ತೋರಿಸಿ ಬದುಕಿಸಯ್ಯಾ ಎನ್ನ ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ.