ಅನ್ನದಾನವ ಮಾಡಿದಡೇನಹುದು ?

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಅನ್ನದಾನವ
ಮಾಡಿದಡೇನಹುದು
?
ಧರ್ಮವಹುದು.
ಹೊನ್ನದಾನವ
ಮಾಡಿದಡೇನಹುದು
?
ಶ್ರೀಯಹುದು.
ವಸ್ತ್ರದಾನವ
ಮಾಡಿದಡೇನಹುದು
?
ಪುಣ್ಯವಹುದು.
ಹೆಣ್ಣುದಾನವ
ಮಾಡಿದಡೇನಹುದು
?
ಫಲಪದವಹುದು_
ಇಂತೀ
ಚತುರ್ವಿಧ
ಕರಣಾದಿಗಳು
ಶುದ್ಧವಾದರೆ
ಮುಕ್ತಿಯಾಗುವುದು
ಕಾಣಾ
ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಮದೇವಾ