ಅನ್ನ ವಿಕಾರವಳಿದು ಸತಿಸಂಗವರಿಯ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಅನ್ನ
ವಿಕಾರವಳಿದು
ಸತಿಸಂಗವರಿಯ
ನೋಡಾ.
ದೇಹ
ಗುಣಂಗಳಳಿದು
ನಿರ್ದೇಹಪ್ರಸಾದಿ
ನೋಡಯ್ಯಾ.
ಅಶನ
ವ್ಯಸನಾದಿಗಳು
ಇರಲಂಜಿ
ಹೋದವು
ನೋಡಾ
!
ಇವೆಲ್ಲ
ಗುಣಂಗಳಳಿದು
ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಯ್ಯನಲ್ಲಿ
ಬಸವಣ್ಣನೊಬ್ಬನೆ
ಸಾವಧಾನಪ್ರಸಾದಿ
ನೋಡಾ