ಅಮರದ ಹೊಲಬನರಿಯದೆ ಜಗವೆಲ್ಲ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಅಮರದ
ಹೊಲಬನರಿಯದೆ
ಜಗವೆಲ್ಲ
ಬರಡಾಯಿತ್ತು.
ಅಂಗದ
ಹೊಲಬನರಿಯದೆ
ಯೋಗಿಗಳೆಲ್ಲ
ಭಂಗಿತರಾದರು
ಸಂಗದ
ಹೊಲಬನರಿಯದೆ
ಶರಣರು
ಭಂಗಿತರಾದರು
ಲಿಂಗದ
ಹೊಲಬನರಿಯದೆ
ಭಕ್ತ
ಶೀಲವಂತನಾದ.
ಆದಿ
ಮಧ್ಯಾವಸಾನದಲ್ಲಿ
ಗುಹೇಶ್ವರನೆಂಬ
ಲಿಂಗವು
ಅರಿವಿನ
ಮರೆಯಲ್ಲಿಹುದನಾರೂ
ಅರಿಯರಲ್ಲಾ
?