Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ಅಯ್ಯಾ ನೀ ಮಾಡಲಾದ ಜಗತ್ತು

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search


Pages   (key to Page Status)   

ಅಯ್ಯಾ

ನೀ ಮಾಡಲಾದ ಜಗತ್ತು 
ಅಯ್ಯಾ ನೀ ಮಾಡಲಾದ ಸಂಸಾರ
ಅಯ್ಯಾ
ನೀ ಮಾಡಲಾದ ಮರವೆ
ಅಯ್ಯಾ
ನೀ ಮಾಡಲಾದ ದುಃಖ
ಅಯ್ಯಾ
ನೀ ಬಿಡಿಸಿದಡೆ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ತಾಮಸ. ಅಯ್ಯಾ ನಾನೀ ಮಾಯೆಯ ಗೆದ್ದೆನೆಂಬ ಹಮ್ಮಿನ್ನೇಕೆ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ