ಅರಳಿಯೆಲೆಯ ಮೇಯ ಬಂದ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಅರಳಿಯೆಲೆಯ ಮೇಯ ಬಂದ ಎರಳೆ ಹಾರಿಬಿದ್ದುದ ಕಂಡೆನಯ್ಯ. ಅರಳಿಯೆಲೆಯ ಹರಿಯಲು ಎರಳೆ ಎದ್ದೋಡಿತ್ತು ನೋಡಾ. ಓಡಿಹೋದ ಎರಳೆ ಅಡಗಿದ ಠಾವ ಬಲ್ಲರೆ
ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧಿಗಳೆಂಬೆ ಕಾಣಾ
ಮಹಾಲಿಂಗಗುರು ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ.