Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ಅರಳಿಯೆಲೆಯ ಮೇಯ ಬಂದ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchPages   (key to Page Status)   


ಅರಳಿಯೆಲೆಯ ಮೇಯ ಬಂದ ಎರಳೆ ಹಾರಿಬಿದ್ದುದ ಕಂಡೆನಯ್ಯ. ಅರಳಿಯೆಲೆಯ ಹರಿಯಲು ಎರಳೆ ಎದ್ದೋಡಿತ್ತು ನೋಡಾ. ಓಡಿಹೋದ ಎರಳೆ ಅಡಗಿದ ಠಾವ ಬಲ್ಲರೆ
ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧಿಗಳೆಂಬೆ ಕಾಣಾ
ಮಹಾಲಿಂಗಗುರು ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ.