Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ಅರಿವು ನಾಸ್ತಿಯಾದುದೆ ಗುರು,

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchPages   (key to Page Status)   


ಅರಿವು ನಾಸ್ತಿಯಾದುದೆ ಗುರು
ಕುರುಹು ನಾಸ್ತಿಯಾದುದೆ ಲಿಂಗ
ಕಾಯಗುಣ ನಾಸ್ತಿಯಾದುದೆ ವಿಭೂತಿ
ಕರಣಗುಣನಾಸ್ತಿಯಾದುದೆ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ
ಮರಣ (ಮರಹು?) ನಾಸ್ತಿಯಾದುದೆ ಮಂತ್ರ- ಇಂತೀ ಪಂಚಾಚಾರಪ್ರತಿಷೆ*ಯುಳ್ಳಾತನೆ ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಯ್ಯನಲ್ಲಿ ಸದಾಚಾರಿ.