ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿದಡೇನು

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
Transclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)

ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿದಡೇನು

ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿದಡೇನು 
ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿದಡೇನು ಶರಣರು ಶರಣರಲ್ಲಿ ಗುಣವನರಸುವರೆ ಕೂಡಲಸಂಗನ ಶರಣರು ನೊಂದು ಸೈರಿಸಬೇಕು. 249