ಅವ್ವಾ ಅವ್ವಾ ಗೆಣಸ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಅವ್ವಾ ಅವ್ವಾ ಗೆಣಸು
ಗಡಿಗ್ಯಾಗ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸು
ತುತ್ತ ಮಾಡಿ ಉಣಿಸು
ಬಾಲವಾಡಿಗ ಕಳಸು