Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ಅಶ್ವವ ಶಿಶುವ ಕೊಂದವನಾದಡಾಗಲಿ,

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchPages   (key to Page Status)   


ಅಶ್ವವ ಕೊಂದವನಾದಡಾಗಲಿ
ಪಶುವ ಕೊಂದವನಾದಡಾಗಲಿ
ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕೊಂದವನಾದಡಾಗಲಿ
ಶಿಶುವ ಕೊಂದವನಾದಡಾಗಲಿ
ಸ್ತ್ರೀಯ ಕೊಂದವನಾದಡಾಗಲಿ
ಅನಂತ ಪಾತಕಂಗಳ ಮಾಡಿದವನಾದಡಾಗಲಿ
ಶಿವಲಿಂಗದ ದರ್ಶನವಾದಾಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ಆ ಪಾತಕಂಗಳು ಪಲ್ಲಟವಾಗಿಹವು ನೋಡಾ. ಅದೆಂತೆಂದೊಡೆ : ``ಅಭಕ್ಷ್ಯಭಕ್ಷಕೋ ವಾಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಹಾ ಯದಿ ಮಾತೃಹಾ