Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ಅಹಂಕಾರಭಾವ, ಅವಿದ್ಯಾಭಾವ, ಜ್ಞಾನಾಜ್ಞಾನಭಾವ,

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchPages   (key to Page Status)   


ಅಹಂಕಾರಭಾವ
ಅವಿದ್ಯಾಭಾವ
ಜ್ಞಾನಾಜ್ಞಾನಭಾವ
ಜ್ಞಾನವಿಕೃತಿಭಾವ ವರ್ತನವಿಕೃತಿಭಾವ
ಮೋಹನವಿಕೃತಿಭಾವ ಎಂಬ ಭ್ರಾಂತಿಭಾವವ ಮಾಣಿಸಯ್ಯ. ಇಂದ್ರಿಯಭಾವ
ವಿಷಯಭಾವ ಭೂತಭಾವ
ಕರಣಭಾವ ವಿಶ್ವ ತೈಜಸ ಪ್ರಾಜ್ಞ್ಲವ್ವೆಂಬ ಜೀವಭಾವದ ಭ್ರಮೆಯ ಕಳೆಯಯ್ಯಾ ಮಹಾಲಿಂಗಗುರು ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ.